Dárek Jam - 14. 12. 2021 - 19:00 h

Dárek Jam - 14. 12. 2021 - 19:00 h

14. 12. 2021, 19:00 - 14. 12. 2021, 21:00 Zadní vrátka, Masná 9, Ostrava; YouTube on-line Benefiční akce, Akce pro veřejnost

Přijměte pozvání na Dárek Jam 2021 (web v přípravě), tradiční hudebně-benefiční akci z iniciativy ostravských hudebníků za podpory klubu Zadní vrátka v Ostravě, a udělejte radost vánočním dárkem lidem bez domova přicházejícím do služeb Charity Ostrava. Koncert bude 14. 12. 2021 od 19 h vysílán on-line, dárky bude možné předat ve sběrném okénku v klubu Zadní vrátka, finanční podporu do zapečetěné pokladničky tamtéž nebo přes Darujme.cz. Děkujeme za podporu!

Vystoupí: vystupující umělci v jednání

Moderátor: Jiří Krupica

On-line přenos: bude upřesněno

V rámci Dárek Jamu můžete darovat: hračky pro děti, dárečky pro maminky, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, kosmetiku, teplé ponožky, rukavice, čepice, bundy. Dárky můžete přinest do klubu Zadní vrátka - sběrné okénko bude otevřeno:

Pondělí 13.12. 16-20 hodin
Středa 15.12.   16-20 hodin

Sběr dárků se bude řídit aktuálními epidemiologickými opatřeními. Bude tady také připravena zapečetěná pokladnička, kde budete moci přispět i finančním darem v rámci veřejné sbírky Charity Ostrava

Výtěžek z vašich finančních darů tak i přinesené dárky budou pro klienty služby v Charitním domě sv. Zdislavy - azylovém domě pro matky s dětmi, potraviny budou poskytnuty ženám a mužům bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre - nízkoprahovém denním centru.

Těšíme se na Vás při on-line přenosu a děkujeme za podporu! Děkujeme také umělcům a organizátorům za podporu lidí bez domova!