CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - nízkoprahové denní centrum

Erbenova 741/49, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - náhradní prostory

 

 

 

 

 

Informace pro uživatele sociální služby nízkoprahové denní centrum o zpracování osobních údajů

 

„Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy.“ Max Frisch


Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Období realizace projektu: 23. 10. 2017 - 31. 05. 2021
Výzva: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC 2.1 (č. výzvy: 06_16_040)
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Zajištění rozvoje a optimalizace sociálních služeb pro osoby bez přístřeší nebo sociálním vyloučením ohrožené na území Ostravy prostřednictvím rekonstrukce a modernizace objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre. Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících prostor a zkvalitnění zázemí pro klienty i pracovníky služby pro poskytování profesionální sociální práce, která bude rozšířena o nové aktivity (svépomocné skupiny a terénní programy).

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumSociální služba Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum v Ostravě-Vítkovicích pomáhá lidem bez domova v jejich obtížné situaci. Pomůžeme vám s ošacením, stravou a osobní hygienou. Poradíme vám, s čím bude potřeba ve věcech, se kterými si nevíte rady. Pokusíme se společně nalézt řešení vedoucí k odstraňování překážek, které vnímáte jako potřebné zdolat.

CÍL

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumCílem Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra je:

  • člověk, který je nasycen, umyt, ošacen,
  • povzbuzen, podpořen, nasměrován/zorientován,
  • informován/uvědomen.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumPlnoleté osoby bez domova, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopné ji řešit vlastními silami.

ZÁSADY SLUŽBY

  • Do služby není potřeba se předem hlásit, při vstupu legitimovat, je pouze na každém uživateli, co o sobě prozradí a jak často přijde.
  • Neděláme za uživatele to, co zvládne sám. 
  • Přistupujeme k uživateli ve službě jako k partnerovi, který má svá práva i povinnosti a může se svobodně rozhodovat. 
  • Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrumKaždý člověk je jiný, jinak vnímá své potřeby, má jiné schopnosti a možnosti. Snažíme se v jednání s každým uživatelem tyto odlišnosti vnímat a respektovat.
  • Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého člověka, podporujeme osobnost, tělo i duši. Pracovníci jsou otevřeni rozhovorům na téma smyslu života, víry, hledání vnitřních hodnot.

 

 

 

 

 

 

 

Služby jsou poskytovány bezúplatně.


Další informace o Charitním domě sv. Benedikta Labre a jeho patronovi na webu Benedikt-Labre.cz

Příběh:
Pan František musel odejít z bytu, kde pobýval u svého známého. A jelikož byl sankčně vyřazen z úřadu práce, ocitl se zcela bez finančních prostředků. Aby měl kde přespávat, využíval střídavě sociální službu noclehárny v Armádě spásy a v Charitním domě sv. Františka. Kromě noclehu docházel téměř denně do našeho nízkoprahového denního centra. Bylo na něm vidět, že jeho situace mu nebyla lhostejná. Osobní doklady měl a svou nepříznivou životní situaci řešil za pomoci pracovníků Charitního domu sv. Benedikta Labre, kteří oceňovali
hlavně jeho aktivní přístup. Byli mu nápomocní při hledání zaměstnání i vlastního bydlení. Pan František si práci hledal aktivně. Absolvoval několik brigád na dohodu o provedení práce a po půl roce se zaregistroval zpět na úřad práce. Následně si našel bydlení v sociální službě azylový dům v Ostravě-Porubě. Po měsíci nám pan František přišel oznámit, že získal zaměstnání na plný pracovní poměr, a za podporu a pomoc při řešení
životní situace nám poděkoval.

 

Video - Charitní dům sv. Benedikta Labre - rekonstrukce vstupu 2013 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy