VEŘEJNÉ SBÍRKY CHARITY OSTRAVA


 

  • Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života.

Číslo sbírkového konta:                               17000277/0100 (KB Ostrava)
Termín povolení sbírky:                                     25. 3. 2015 -  povolení na dobu neurčitou
Příjmy sbírkového konta od počátku sbírky:                       941 338,94 Kč
Aktuální stav sbírkového konta k 27. 5. 2020:                    109 291,00 Kč

osvědčení_VS_přímá_péče_2015.pdfVeřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na "Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života." podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 27774/2015, Sp. zn.: VŽ/4741/2015/Bar.

 
V rámci sbírky lze podpořit jednotlivá charitní střediska použitím variabilního symbolu dle seznamu => při zadání platby.

V rámci této veřejné sbírky existuje také možnost podpořit služby formou dárcovské DMS=>

 

  • Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním.

osvědčení_VS_investice_2016Číslo sbírkového konta:                     107-5210720287/0100 (KB Ostrava)
Termín povolení sbírky:                                          1. 11. 2016 - povolení na dobu neurčitou
Příjmy sbírkového konta od počátku sbírky:                            126 974,22 Kč
Aktuální stav sbírkového konta k 27. 5. 2020:                           57 070,00 Kč
 
Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na "Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním." podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 116785/2016, Sp. zn.: VŽ/26077/2016/Bar.

 


 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy