Život s demencí

EEA-and-Norway_grants_logoV období 1/2021 - 12/2023 Charita Ostrava ve spolupráci s partnery realizuje projekt podpořený z programu Fondu EHP a Norska - Zdraví a programové oblasti 6 – Evropské výzvy veřejného zdraví: Zlepšení prevence a snížení nerovnosti ve zdraví. Podpořený projekt nese název: „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007

Aktivity projektu budou realizovány převážně v Moravskoslezském kraji, resp. V Ostravě, část aktivit pro neformální pečovatele bude realizována v Olomouckém kraji, resp. Olomouci.

Projekt je zaměřený na problematiku specifické péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence a jejich dopad na neformální pečovatele. Prostřednictvím aktivit dojde k navázání spolupráce mezi organizacemi zaměřující se na osoby, které trpí Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Mezi zapojenými partnerskými organizacemi je Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Alzheimercentrum v Ostravě a mezinárodní norský partner Aldring og Helse – Nasjonal kompetansetjeneste.

Život s demencí_Charitní dům sv. Alžběty_1Vzájemnou spoluprací mezi partnery dojde k vytvoření zázemí pro edukační a konzultační činnost. V rámci partnerství s norskou partnerskou organizací věnující se této problematice dojde k výměně příkladů dobré praxe a přenosu zkušeností mezi oběma státy. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě svým jménem odborně zaštítí a poskytne prostor pro organizaci osvětových akcí pro veřejnost a v projektu využije své zkušenosti s vytvářením efektivních edukačních videí i tištěných materiálů. Alzheimercentrum a jejich zapojení sebou nese propojení neformálních pečovatelů s prostředím profesionální péče o osoby s demencí.

Celková finanční dotace projektu je 4 126 242 Kč. Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé partnery a budou z ní financovány všechny aktivity projektu:

Účelem projektu je posílení opatření na podporu prevence demence prostřednictvím realizace vzdělávacích a podpůrných aktivit pro neformální pečovatele a zvýšení povědomí o demenci u široké veřejnosti.

Kontaktní osoba pro poskytnutí informací týkající se projektu a jeho aktivit:

Mgr. Martina Krhutová, projektový manažer projektu, Charita Ostrava
e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz
mobil: 733 676 692

Odkaz na webové stránky Fondů EHP a Norska: www.fondyehp.cz

Evropský hospodářská prostor a Norské fondy

Projekt je podpořen grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.