Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Hospic sv. LukášeCharvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice

Telefon: 599 508 505 (recepce)              
E-mail: lukas@ostrava.charita.cz
Telefon 1: 731 534 002 (přijetí do lůžkové péče, prohlídky hospice, poradenství, Po-Pá 8-16 h)
Telefon 2: 736 504 491, 736 504 492 (sesterny - nonstop)
Sociální pracovníci: Mgr. Marie Šimpachová, Silvie Bartuselská, DiS.
Telefon - sociální pracovníci:
733 676 641
E-mail - soc. pracovníci:
lukas.socialni@ostrava.charita.czHospic sv. Lukáše
Fax:
599 508 503

Vedoucí střediska:
Bc. Renata Dercz - SM. Klára
Telefon - vedoucí střediska: 732 178 501
Počet zaměstnanců: 32,91 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita zařízení:
30 pacientů (22/1, 4/2 pokoje, 22 přistýlek, 6 lůžek pro stážisty)
Počet klientů v r. 2021: 195 (8 762 lůžkodnů)
Datum otevření: 8. října 2007

 

Žádost o přijetí do Hospice sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Žádost o přijetí do Hospice sv. Lukáše
Svobodný informovaný souhlas pacienta
Ceník za využívání nadstandardního pokoje
Propagační leták - Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - pro jiný účel

 

Reportáž o Hospici sv. Lukáše (Youtube.com)

"I život má svůj závěr a zaslouží si důstojnost..."

POSLÁNÍ

Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování specializovaných zdravotních hospicových služeb. K hospicové paliativní péči jsou přijímáni klienti v terminálním stádiu života, u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby základního onemocnění (je ukončena onkologická léčba včetně paliativního ozařování či chemoterapie), postupující nemoc je ohrožuje na životě, zdravotní obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí péče není možná, je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. Přijati mohou být klienti také na přechodný pobyt k nastavení léčby bolesti s následným návratem do domácí péče. Před tím, než se nemocný člověk dostane do hospice, měl by být o svém stavu informován. Hospic garantuje, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Cílem práce týmu odborníků hospice je dosažení co nejlepší kvality života nemocného člověka i jeho rodiny.

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován tento komplexní rozměr péče, který v jiných zařízeních může scházet. Proto jsou standardně jako součást profesionálních týmů v hospicích kromě zdravotníků přítomni - sociální pracovník, psycholog, duchovní. Nemocní lidé jsou přijímáni bez ohledu na věk či náboženské vyznání.Péče v Hospici sv. Lukáše je hrazena ze zdravotního pojištění, příspěvků pacientů na úhradu fakultativních služeb a z darů. Přijetí pacientů do péče probíhá na základě Žádosti o přijetí do Hospice sv. Lukáše.

Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaPOSKYTOVANÁ PÉČE:

Klientům poskytujeme dle individuálních potřeb zejména:

 • zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu včetně léčby bolesti,
 • doprovázení a psychologickou pomoc včetně podpory blízkých osob,
 • duchovní služby a podpora formou rozhovoru,
 • Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaubytování, stravování,
 • možnost trvalé přítomnosti blízké osoby 24 hodin denně,
 • pokoje vybavené přistýlkou pro blízké osoby, centrálním signalizačním zařízením, rozvodem kyslíku, TV, připojením k Internetu, terasou atd.,

PRINCIPY A PODMÍNKY PÉČE:

 • úcta k člověku jako jedinečné bytosti
 • umírání je přirozená součást života
 • Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životadůstojné podmínky života a lidský přístup
 • max. podpora pacienta i blízkých osob
 • neomezené návštěvy, pohotovostní služba 24 h denně
 • péče bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti

HOSPICOVÉ SLUŽBY CHARITY OSTRAVA:

Příběh:
Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaPan Josef prožil v Hospici sv. Lukáše několik měsíců. Přišel, protože mu jeho vážná nemoc brala síly a nezvládal již péči o svou domácnost, dům i zahradu a nepřál si, aby o něj pečovala rodina. Rád žil, přemýšlel, bilancoval, vedl rozhovory s lékaři i ostatním personálem. Svým optimismem a uměním žít tady a teď, se stal přirozenou součástí našich hospicových dní. V období kulminace pandemie Covidu-19 byl hospic uzavřen dobrovolníkům i rodinám, které mohly jen na mimořádnou návštěvu při zhoršení stavu pacienta. Obavy, nejistota, odloučení od blízkých dopadlo i na pacienty. I pan Josef posmutněl, jeho stav se zhoršil. Leč vzpomněl si na svou vášeň – vyšívání! Rodina přinesla vybavení – bavlnky, kanavu, jehly… A pustil se do práce! Kromě obrazů začal vytvářet personálu originální jmenovky. A dobrovolníci? Když nemohli dovnitř, tak jsou tady přece telefony, můžou poslat dopis, malou pozornost! Největším překvapením bylo obrovské srdce vyskládané z kamenů na trávníku zahrady hospice a vzkaz pacientům i personálu: „Máme Vás rádi!“. Na podzim pak v doprovodu rodiny, personálu klidně odešel do věčného domova.

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).


Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČRCharita Ostrava je na pracovišti Hospic sv. Lukáše držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Více o akreditovaném vzdělávání

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje,
měst a obcí: Vratimov, Šenov, Velká Polom, Fulnek, Jistebník, Nový Jičín, Orlová, Opava, Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

        Vratimov       Šenov    Velká Polom      Fulnek      Jistebník     Nový Jičín

Orlová   Opava   Statutární město Havířov

 

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

magnetky plakát

MAGNETKY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

Magnetky s logem Hospice sv. Lukáše jsou k dispozici v recepci hospice.