Akreditované vzdělávání

Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v geriatrii

Charita Ostrava je pro pracoviště Hospic sv. Lukáše a Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025.

Akreditace:

Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR

Bližší informace:
Mgr. Monika Gajdošová, vrchní sestra, Hospic sv. Lukáše, tel.: 737 763 102, 599 508 505,
e-mail: monika.gajdosova@ostrava.charita.cz
Mgr. Vladimíra Berousková, vrchní sestra, Charitní středisko sv. Kryštofa, tel.: 733 676 601, 599 508 504,
e-mail: vladimira.berouskova@ostrava.charita.cz

Hospicová péče

Charita Ostrava je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro certifikovaný kurz "Hospicová péče" na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Rozsah kurzu je 50 hodin a je kurz určený pro zdravotnické pracovníky - všeobecná sestra, porodní asistentka.

Akreditace:

Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČR  

Bližší informace:
Mgr. Alexandra Čubová, Charitní hospicová poradna, tel.: 731 534 002, 599 508 533,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz