Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice

Telefon: 599 508 505 (recepce)
E-mail: lukas@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci:
Mgr. Marie Šimpachová, Silvie Bartuselská, DiS. (zájemci o službu, poradenství)
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaTelefon - sociální pracovníci:
733 676 641
E-mail sociální pracovníci:
lukas.socialni@ostrava.charita.cz
Telefon - sesterny (nonstop): 736 504 491, 736 504 492
Fax: 599 508 503

Vedoucí střediska: Bc. Renata Dercz - SM. Klára
Telefon - vedoucí střediska:
732 178 501
Počet zaměstnanců: 16,64 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 36 (22/1, 7/2 pokoje)
Počet uživatelů v r. 2021: 216 (9 179 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 8. 10. 2007

 

Žádost o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Žádost o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Ceník odlehčovacích služeb - 4/2022
Propagační leták - Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - jiný účel


"I pečující si potřebuje odpočinout..."

 
Hospic sv. Lukáše – odlehčovací služba je poskytována ve dvou formách: standardní odlehčovací služba a zvláštní forma odlehčovací služby.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaPosláním standardní odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí, kteří je ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí, a umožnění nezbytného odpočinku pečující osoby. Posláním zvláštní formy odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí v terminálním (závěrečném) stádiu života, kteří je nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí a kterým je vždy současně poskytována i zdravotní hospicová péče.

CÍL

Cílem standardní odlehčovací služby je zajistit prostřednictvím pobytové sociální služby poskytnuté člověku se sníženou soběstačností důstojné prožívání života a nezbytný odpočinek pečující osoby.Cílem zvláštní formy odlehčovací služby je zajistit nezbytnou sociální složku péče při poskytování hospicové zdravotní péče lidem v závěrečném stádiu života.

CÍLOVÁ SKUPINA

CHospic sv. Lukáše - odlehčovací službaílovou skupinou standardní odlehčovací služby jsou lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a o ně pečující osoby. Cílovou skupinou zvláštní formy odlehčovací služby jsou lidé v závěrečném stádiu života, kteří současně využívají hospicové zdravotní služby.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Našim uživatelům poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • ubytování a stravování,
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
 • uspokojení bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb,Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba
 • vzdělávací a aktivizační služby,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele,
 • socioterapeutické služby,
 • psychologickou pomoc externího psychologa.

Přijetí uživatelů služeb na základě Žádosti o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše.

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaZÁSADY SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Poskytované služby Charitní pečovatelskou službou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání nejen o způsobu poskytovaní služby. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout, kdy a v jakém čase mu bude služba poskytována a v jakém rozsahu.

 • SAMOSTATNOST
  Dbáme na to, aby uživatel během poskytování služeb vykonával to co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a z vlastního přičinění. Činnosti, které je uživatel schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnost, které uživatel není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme k výkonu dané činnosti. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

  Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je ve svém domácím prostředí a jeho přání musí být respektováno.Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

 • RESPEKT K DŮSTOJNOSTI ŽIVOTA A ČLOVĚKA

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad:

  1. nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  2. nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  3. v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

Příběh:
Na recepci přišla paní se zájmem o odlehčovací službu. Po době proticovidových omezení jsme hovořili osobně se zájemkyní, která se řadu let stará o nyní 90. letou maminku. Do nedávna byla maminka v domácnosti soběstačná, ale po viróze a hospitalizaci byla ve stavu plné závislosti na péči druhé osoby. Pro dceru nastalo náročné období, dělila své síly mezi péči o maminku, zaměstnání a rodinu. Přišla k nám s žádostí o službu na přechodnou dobu, aby si mohla odpočinout. Vše vysvětluji, vyřizujeme formality a v následujícím týdnu
maminku přijímáme, i když má dcera obavy jak nástup zvládne. „Dobrý den, přivezl jsem k vám paní Lidušku!“ oznamuje řidič sanitky na recepci. Už ve vestibulu se na nás paní Liduška usmívá! Seděla na vozíčku, kolem krku elegantní šátek sladěný barevně s kabátkem a kloboučkem. Její obavy z neznáma postupně vystřídala spokojenost a nadšení. Nové prostředí pro ni bylo hnacím motorem. Její stav se zlepšil a dcera si oddychla. Zjistila, že pro ni existuje možnost odpočinku s vědomím, že je o maminku dobře postaráno.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

 

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

magnetky plakát

MAGNETKY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

Magnetky s logem Hospice sv. Lukáše jsou k dispozici v recepci hospice.