Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

Telefon: 599 527 250, 732 632 318Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
E-mail: magone@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Bc. Monika Humplíková
Telefon - sociální pracovník:
731 694 392 (zájemci o službu)
Facebook - profil:
Klub Magone

Vedoucí střediska:
Jiří Hořínek
Počet zaměstnanců: 4,00 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet uživatelů v roce 2021: 237 (3 285 kontaktů, 3 626 intervencí)
Datum založení střediska: říjen 1996

Otvírací doba:
pondělí                14 - 18 h (konzultace), 14 - 18:30 h (Kecárna)
úterý - pátek        14 - 18 h (Klub Magone), 14 - 18:30 h (Kecárna)
sobota - neděle   mimořádné aktivity, akce

Propagační leták - Charitní středisko Michala Magone

Dovolujeme si Vám oznámit omezení provozní doby Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z důvodu rozšíření respiračních onemocnění ve dnech 5.- 8. 12. 2022. Budou probíhat pouze individuální konzultace každý den v době 8:00 - 16:00 h (nutno dopředu domluvit). Pohotovostní služba na tel. 732 632 318. Děkujeme za pochopení.Logo link programu IROP_CZ

Projekt "Mobilní Charita bez emisí"je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016700
Období realizace projektu: 1. 11. 2021 - 31. 1. 2023
Výzva: 101. výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb (sociální rehabilitace, pečovatelské služby) a ambulantních sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum) poskytovaných Charitou Ostrava na území města Ostravy, a to prostřednictvím pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávající sociální práce s cílovými skupinami.


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.


„Dítě je jako rostlina. Můžeme mu připravit půdu, kypřit, zalévat,
ale musíme mu poskytnout dostatek svobody k růstu.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

PCharitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládežosláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

CÍLE

Cílem poskytovaných služeb je pomoc a podpora při získávání a rozvoji sociálních dovedností dětí a mládeže, aby byli schopni pro provedení pozitivní změny ve svém životě.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku od 6 do 18 let z Ostravy – Dubiny a okolí.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež( … v srdci, na stole, na zdi … )

 • preventivní systém Don Boska - ROZUM - LASKAVOST - DUCHOVNÍ ROZMĚR
 • individuální přístup
 • pedagogický optimismus
 • úcta k člověku jako k jedinečné bytosti
 • rovnost – stejný přístup
 • dobrovolnost
 • nízkoprahovost (bez evidence, volný přístup, svobodný výběr aktivit ….)Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • dostupnost
 • týmová práce
 • mlčenlivost
 • neudržování klienta ve službě

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli poskytované služby. Jsou stanoveny v Etickém kodexu, Stanovách, všeobecných a interních pravidlech služby i jiných organizačních opatřeních Charity Ostrava.

CO DĚLÁME

Princip služeb spočívá v motivaci mladých lidí k práci, ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským hodnotám. Poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • volnočasové aktivity pro děti a mládežCharitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • společenská setkání a zájmové činnosti formou práce (clubwork, streetwork)
 • výchovně-vzdělávací činnosti (přednášky, besedy, doučování)
 • prázdninové a víkendové akce
 • nouzové pohotovostní ubytování pro děti a mládež v krizové situaci

Příběh:
Sáře je třináct a se svou o 6 let mladší sestrou Sofií jsou ve střídavé péči. Sára sestru často hlídává a nedávno ji dovedla do střediska, protože již splňovala podmínku věku, mohla se stát našim klientem. Všimla jsem si, že je Sára podrážděná a své sestře nadává a ponižuje ji. Poslala jsem Sofii za kolegy a povídala si o tom se Sárou, která se svěřila, že už má péče o sestru dost, protože se rodiče ji bojí pouštět samotnou ven, proto s ní musí neustále někam chodit a ona má své zájmy. Hledali jsme společně řešení a navrhla jsem, aby se po příchodu do střediska rozdělily a každá dělala aktivitu podle sebe. Domluvily jsme se na tom i se Sofií, při jedné ze stolních her se k nám Sára spontánně přidala. Po nějaké době dorazila do střediska Sofie sama, s maminkou se domluvily, že díky tomu, že bydlí nedaleko, může přijít občas sama a sestra má volné odpoledne. Sofie si u nás našla kamarády, kteří ji v případě nutnosti doprovázejí domů. Sára zjistila, že je její sestra už částečně soběstačná, nemusí ji stále hlídat a jejich vztah se zlepšil.

Všechny služby a aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Charitní středisko Michala Magone na Facebooku: Facebook - Charitní středisko Michala Magone

Ke stažení:
Provozní doba v Charitním středisku Michala Magone
Popis aktivit a veřejný závazek služby
Pravidla v Charitním středisku Michala Magone
Nízkoprahovost dle MPSV ČR
Nízkoprahovost NZDM
Náměty a stížnosti
Historie střediska
Kdo to byl Michal Magone?

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih