Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

Telefon: 599 527 250, 732 632 318Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
E-mail: magone@ostrava.charita.cz
Vedoucí střediska: Jiří Hořínek
Počet zaměstnanců: 4,87 (přepočet k 31. 12. 2020)
Počet uživatelů v roce 2020: 238 (3 855 kontaktů, 1 227 intervencí)
Datum založení střediska: říjen 1996

Propagační leták - Charitní středisko Michala Magone


„Dítě je jako rostlina. Můžeme mu připravit půdu, kypřit, zalévat,
ale musíme mu poskytnout dostatek svobody k růstu.“
Jiří Hořínek


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

PCharitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládežosláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

CÍLE

Cílem poskytovaných služeb je pomoc a podpora při získávání a rozvoji sociálních dovedností dětí a mládeže, aby byli schopni pro provedení pozitivní změny ve svém životě.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku od 6 do 18 let z Ostravy – Dubiny a okolí.

ZÁSADY SLUŽBY

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež( … v srdci, na stole, na zdi … )

 • preventivní systém Don Boska - ROZUM - LASKAVOST - DUCHOVNÍ ROZMĚR
 • individuální přístup
 • pedagogický optimismus
 • úcta k člověku jako k jedinečné bytosti
 • rovnost – stejný přístup
 • dobrovolnost
 • nízkoprahovost (bez evidence, volný přístup, svobodný výběr aktivit ….)Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • dostupnost
 • týmová práce
 • mlčenlivost
 • neudržování klienta ve službě

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli poskytované služby. Jsou stanoveny v Etickém kodexu, Stanovách, všeobecných a interních pravidlech služby i jiných organizačních opatřeních Charity Ostrava.

CO DĚLÁME

Princip služeb spočívá v motivaci mladých lidí k práci, ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským hodnotám. Poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • volnočasové aktivity pro děti a mládežCharitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • společenská setkání a zájmové činnosti formou práce (clubwork, streetwork)
 • výchovně-vzdělávací činnosti (přednášky, besedy, doučování)
 • prázdninové a víkendové akce
 • nouzové pohotovostní ubytování pro děti a mládež v krizové situaci

Příběh:
Sáře je třináct a se svou o 6 let mladší sestrou Sofií jsou ve střídavé péči. Sára sestru často hlídává a nedávno ji dovedla do střediska, protože již splňovala podmínku věku, mohla se stát našim klientem. Všimla jsem si, že je Sára podrážděná a své sestře nadává a ponižuje ji. Poslala jsem Sofii za kolegy a povídala si o tom se Sárou, která se svěřila, že už má péče o sestru dost, protože se rodiče ji bojí pouštět samotnou ven, proto s ní musí neustále někam chodit a ona má své zájmy. Hledali jsme společně řešení a navrhla jsem, aby se po příchodu do střediska rozdělily a každá dělala aktivitu podle sebe. Domluvily jsme se na tom i se Sofií, při jedné ze stolních her se k nám Sára spontánně přidala. Po nějaké době dorazila do střediska Sofie sama, s maminkou se domluvily, že díky tomu, že bydlí nedaleko, může přijít občas sama a sestra má volné odpoledne. Sofie si u nás našla kamarády, kteří ji v případě nutnosti doprovázejí domů. Sára zjistila, že je její sestra už částečně soběstačná, nemusí ji stále hlídat a jejich vztah se zlepšil.

Všechny služby a aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Charitní středisko Michala Magone na Facebooku: Facebook - Charitní středisko Michala Magone

Ke stažení:
Provozní doba v Charitním středisku Michala Magone
Popis aktivit a veřejný závazek služby
Pravidla v Charitním středisku Michala Magone
Nízkoprahovost dle MPSV ČR
Nízkoprahovost NZDM
Náměty a stížnosti
Historie střediska
Kdo to byl Michal Magone?

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih