Dobrovolnické centrum Charity Ostrava

Dobrovolnické centrum Charity OstravaKořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 596 783 011, 733 676 692
E-mail: dc@ostrava.charita.cz
Koordinátor: Mgr. Martina Krhutová
Počátek činnosti: 1991
Počet dobrovolníků v r. 2021: 29 stálých dobrovolníků (689 h)
                                                   10 příležitostných dobrovolníků (190 h)
                                                   0 dobrovolníků - Tříkrálová sbírka (nerealizována v terénu)
 
Propagační legák - Dobrovolnické centrum Charity Ostrava

„Dobro je to, co je třeba konat!  (Tomáš Akvinský)

 

Dobrovolnické centrumDobrovolnické centrum Charity Ostrava vzniklo především z potřeby pomáhat druhým lidem, rozvíjet kvalitní trávení volného času a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří to nejvíce potřebují.  Dobrovolníkem Charity Ostrava se může stát každý člověk starší 15 let, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí. Smyslem dobrovolnictví je i formování člověka ve vztahu ke svému okolí a všestranné rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání světa. Charita Ostrava využívá ve svých charitních střediscích individuální i firemní dobrovolnictví. S individuálními dobrovolníky je uzavírána Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka, dobrovolník je pojištěný.

INDIVIDUÁLNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.
Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.
Chcete smysluplně využít svůj volný čas a při tom pomoci druhým lidem?
Umíte si povídat i naslouchat?
Rozšiřte náš tým a staňte se DOBROVOLNÍKEM!

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnické centrum Charity OstravaFiremní dobrovolnictví je skvělý způsob, jak se stát společensky odpovědnou firmou a poskytnout svým zaměstnancům další možnosti rozvoje. Jedná se o smysluplnou činnost pro zaměstnance, neziskové organizace ale i komunitu jako celek. Jde o podporu vzájemné spolupráce: pro firmy a jejich zaměstnance může být firemní dobrovolnictví výzvou, neobvyklou příležitostí pro seberealizaci a zpestření pracovního stereotypu. 

Spolupracující organizace, které se podílejí na firemním dobrovolnictví v Charitě Ostrava:

  • Česká spořitelna, a. s.
  • Dobrovolnické centrumEFSETE s. r. o.
  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (provoz VT – VÁLCOVNA TRUB)
  • AHOL – Střední odborná škola s. r. o.

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKA

Náplní činnosti dobrovolníků mohou být pravidelné nebo nepravidelné aktivity, např.:

  • Dobrovolnictvírozhovory, procházky, společenský kontakt s uživateli služeb v charitních zařízeních
  • doprovázení uživatelů služeb při zajištění kontaktu se společenským prostředím v rámci aktivit charitního střediska (výlety, kulturní akce ap.)
  • pomoc Charitě Ostrava při přípravě a realizaci různých akcí s kulturním, duchovním, společenským a sportovním zaměřením
  • pomoc v charitních zařízeních – úklid, práce na zahradě
  • účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka)

Dobrovolnické centrum

KOMU DOBROVOLNÍK POMÁHÁ

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ


Činnost dobrovolníků je velice důležitá pro zlepšení kvality poskytovaných klientům našich služeb. Nesmírně si vážíme věnovaného času všech dobrovolníků, kteří u nás působí. Jako jednu z forem ocenění nominujeme každoročně naše dobrovolníky do anket vyhlašovaných statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Statutární město Ostrava pořádá každoročně ocenění „Dobrovolník roku“ u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je vyhlášen OSN na 5. prosince. Hejtman Moravskoslezského kraje vyhlašuje každoročně kampaň BoSmePartyja, v rámci které oceňuje dobrovolníky.

Odměnou dobrovolníka je kvalitní trávení volného času, rozvoj osobnosti, navázání nových kontaktů, účast na týmové práci pro lidi v nouzi. Dobrovolník může obdržet Osvědčení o dobrovolnické činnostiJednou ročně připravujeme jako poděkování za dobrovolnickou činnost  - Setkání dobrovolníků. Pro dobrovolné koledníky Tříkrálové sbírky je odměnou účast na "Tříkrálovém poděkování" s programem (např. návštěva ZOO, divadelní představení, interaktivní výstavy).

 

Příběh:
Jmenuji se Tereza a chtěla bych se podělit o to, co mi dalo dobrovolnictví. Velká věc pro mě byl program, který se jmenuje DofE – cena vévody z Edinburghu. Jedním z úkolů programu bylo dobrovolnictví. Měla jsem si vybrat, kde budu jako dobrovolník pomáhat. Bez váhání jsem si vybrala Charitní dům sv. Václava, protože jsem už od dětství chtěla pomáhat seniorům. Vždy jsem je vnímala jako obrovský vzor, a proto jsem byla nadšená, že jsem dostala tuto možnost. Po první návštěvě jsem věděla, že to bude velká zkušenost a já se nemohla dočkat, až začnu chodit pravidelně. Každá návštěva ve mně probouzela úplně jiný pocit. Často mě zasáhl osobní příběh, který mi některý ze seniorů vyprávěl, bavilo mne naslouchat. Vnímám jako čest sedět vedle paní, která je o 80 let starší a poslouchat věci, které se nikde jinde nedozvím. K několika klientům jsem si také našla pouto a miluju to, jak se s nimi každou návštěvou můžu více sbližovat. Dobrovolnictví by si měl vyzkoušet každý, protože člověku dá úplně jiný pohled na svět. Děkuji všem, kteří mi umožnili tuhle skvělou životní zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu.