Dobrovolnické centrum Charity Ostrava

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 596 783 011, 733 676 692Dobrovolnické hnutí
E-mail: dc@ostrava.charita.cz
Koordinátor: Mgr. Martina Krhutová
Počátek činnosti: 1991
Počet dobrovolníků v r. 2020: 32 stálých dobrovolníků (747 h)
                                                   13 příležitostných dobrovolníků (190 h)
                                                   1 450 dobrovolníků - Tříkrálová sbírka  (5 800 h)
 

„Dobro je to, co je třeba konat!  (Tomáš Akvinský)

 

Plakát - Hledáme dobrovolníky - Charita OstravaDobrovolnické centrum Charity Ostrava vzniklo především z potřeby pomáhat druhým lidem, rozvíjet kvalitní trávení volného času a zapojit veřejnost do služeb těm, kteří to nejvíce potřebují. Smyslem dobrovolnického hnutí je formování dobrovolníka ve vztahu ke svému okolí a všestranné rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání světa.

KDO JE DOBROVOLNÍK

Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.
Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.
Chcete smysluplně využít svůj volný čas a při tom pomoci druhým lidem?
Umíte si povídat i naslouchat?
Rozšiřte náš tým a staňte se DOBROVOLNÍKEM!

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKA

Náplní činnosti dobrovolníků jsou především:

  • rozhovory, procházky, společenský kontakt s uživateli služeb v charitních zařízeníchDobrovolnictví
  • doprovázení uživatelů služeb při zajištění kontaktu se společenským prostředím v rámci aktivit charitního střediska (výlety, kulturní akce ap.)
  • pomoc Charitě Ostrava při přípravě a realizaci různých akcí s kulturním, duchovním, společenským a sportovním zaměřením
  • pomoc v charitních zařízeních – úklid, práce na zahradě
  • účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka)

Dobrovolnické centrum je ve své činnosti zaměřeno na pomoc uživatelům sociálních služeb Charity Ostrava, podílí se na zajišťování provozu sociální služby, nebo na aktivizačních programech, které přispívají ke kvalitě života seniorů, lidí se zdravotním postižením, lidí bez domova, lidí duševním onemocněním nebo ohrožených dětí a mládeže.Činnost dobrovolníka je řízena koordinátorem dobrovolníků a pověřenými zaměstnanci v konkrétní sociální nebo zdravotní službě Charity Ostrava. Dobrovolník si může dle svých priorit vybrat cílovou skupinu klientů nebo charitní dům, kam by chtěl docházet. S dobrovolníkem je uzavírána Smlouva o výkonu činnosti dobrovolníka, každý dobrovolník je pojištěný. Dobrovolnické hnutí

DOBROVOLNÍK A PŘEDPOKLADY

Dobrovolníkem Charity Ostrava se může stát každý člověk starší 15 let, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník absolvuje zdarma tzv. „vstupní pohovor“ s koordinátorem, který ho seznámí s možnostmi dobrovolnické činnosti (jednorázová činnost – různé akce, pravidelná činnost – návštěvy charitních středisek, nepravidelná činnost – doprovod uživatele na nákup, do knihovny apod.).

ODMĚŇOVÁNÍ

Dobrovolnické hnutíOdměnou dobrovolníka je kvalitní trávení volného času, rozvoj osobnosti, navázání nových kontaktů, účast na týmové práci pro lidi v nouzi. Dobrovolník může obdržet Osvědčení o dobrovolnické činnosti. Jednou ročně připravujeme jako poděkování za dobrovolnickou činnost „Setkání dobrovolníků“. Pro dobrovolné koledníky Tříkrálové sbírky je odměnou účast na "Tříkrálovém poděkování" s programem (např. návštěva ZOO, divadelní představení, interaktivní výstavy).

Příběh:
Jmenuji se Tereza a chtěla bych se podělit o to, co mi dalo dobrovolnictví. Velká věc pro mě byl program, který se jmenuje DofE – cena vévody z Edinburghu. Jedním z úkolů programu bylo dobrovolnictví. Měla jsem si vybrat, kde budu jako dobrovolník pomáhat. Bez váhání jsem si vybrala Charitní dům sv. Václava, protože jsem už od dětství chtěla pomáhat seniorům. Vždy jsem je vnímala jako obrovský vzor, a proto jsem byla nadšená, že jsem dostala tuto možnost. Po první návštěvě jsem věděla, že to bude velká zkušenost a já se nemohla dočkat, až začnu chodit pravidelně. Každá návštěva ve mně probouzela úplně jiný pocit. Často mě zasáhl osobní příběh, který mi některý ze seniorů vyprávěl, bavilo mne naslouchat. Vnímám jako čest sedět vedle paní, která je o 80 let starší a poslouchat věci, které se nikde jinde nedozvím. K několika klientům jsem si také našla pouto a miluju to, jak se s nimi každou návštěvou můžu více sbližovat. Dobrovolnictví by si měl vyzkoušet každý, protože člověku dá úplně jiný pohled na svět. Děkuji všem, kteří mi umožnili tuhle skvělou životní zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu.