Sbírkové pokladničky Charity Ostrava

Povolené veřejné sbírky realizuje Charita Ostrava také prostřednictvím úředně zapečetěných sbírkových pokladniček, které jsou umístěny na veřejných místech nebo v charitních domech. Možnost vložení hotovostního daru do sbírkové pokladničky je v těchto lokalitách:

Prostředky darované do sbírkových pokladniček, využijeme na podporu hospicových služeb Charity Ostrava nebo další účely uvedené přímo u sbírkové pokladničky. Děkujeme za podporu!