Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Telefon: 599 527 496, 733 166 492
E-mail: frantisek.noc@ostrava.charita.cz
Charitní středisko sv. FrantiškaSociální pracovníci: Kamil Kopřiva, DiS., Ivona Polášková, DiS.
Telefon - sociální pracovníci: 731 534 001
Vedoucí přímé péče: Bc. Václav Jícha
Telefon - vedoucí přímé péče:
739 251 535

Vedoucí střediska:
Jiří Linart
Telefon - vedoucí střediska:
737 553 171
Počet zaměstnanců: 7,75 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 26 uživatelů služby
Počet uživatelů v roce 2021: 343
Počet lůžkodnů v roce 2021: 6 720
Datum otevření střediska: 1. 6. 1994
Otevírací doba (Po-Ne): 18:30 - 20:30 příjem, 7:30 ukončení

 


Ceník služeb v Charitním domě sv. Františka
Propagační leták - Charitní dům sv. Františka - noclehárna
Informace pro uživatele sociální služby noclehárna o zpracování osobních údajů


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

 

„Když máš rád to, co děláš, stane se práce, i ta sebevětší, radostí.“


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Noc pod střechouPOSLÁNÍ

Posláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – noclehárna, je poskytnout mužům bez přístřeší, možnost bezpečného přenocování, hygienického zázemí a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb.

CÍLE

Cílem služby je u klientů:

 • Charitní dům sv. Františka - noclehárnazmírnit jejich krizovou situaci poskytnutím noclehu, hygieny, případně stravy a ošacení,
 • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života osob bez přístřeší,
 • dosáhnout motivace ke změně nepříznivé situace a využití navazujících sociálních služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

Sociální služba je poskytována mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační a samostatní v základních úkonech.

Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Sociální službu nelze poskytnout:

 • osobám, kterým není možné porozumět, nejsou schopny komunikovat, při jednání nespolupracují, jsou agresivní (slovem, chováním) a svým agresivním jednáním ohrožují sebe, ostatní osoby nebo majetek,
 • osobám, které nejsou schopny samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové,
 • osobám, jejichž zdravotní stav (zejména infekční onemocnění) by ohrožoval na zdraví ostatní uživatele a zaměstnance.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • nouzový noclehCharitní dům sv. Františka - noclehárna
 • pomoc při řešení krátkodobé krizové situace
 • jednorázové nasycení
 • osobní hygiena
 • poskytnutí ošacení
 • snižování rizika ohrožujícího život uživatele
 • poskytnutí sociálního poradenství a sociální pomoci
 • podpory návratu uživatele služeb na trh práce
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů atd.

  Charitní dům sv. Františka - noclehárna

ZÁSADY SLUŽBY

 • spolupráce – pracovník i klient spolupracují na dohodnutých cílech
 • samostatnost – klient je veden k osobní zodpovědnosti za své záležitosti
 • rovnocennost – pracovník a klient se navzájem respektují
 • individuální přístup – pomoc je směřována na konkrétní potřeby každého jednotlivého klienta
 • princip křesťanských hodnot – s úctou přijímat uživatele služeb a s vírou v dobro života mu ukazovat naději v jeho situaci

 

http://darcovskasms.czMOŽNOSTI PODPORY:

 • zasláním zprávy ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK a poslat na číslo 87 777
  Cena jedné DMS je 30,- Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro uživatele služby v Charitním domě sv. Františka.
 • zasláním zprávy ve tvaru DMS ROK AZYLFRANTISEK na číslo 87 777 podpoříte projekt pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, azylový dům obdrží 28,50 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.czVíce o projektu DMS =>Noc pod střechou
 • zasláním finančního příspěvku na sbírkové konto s variabilním symbolem: 11146. 
 

Příběh:
Vzpomínám na pana Miloše, který pravidelně využíval noclehárnu. Dříve pracoval jako svářeč. Byl zdatný a v práci to dotáhl na vedoucího, postavil si rodinný dům. Pak propadl alkoholu, byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii v Opavě. Později se mu podařilo si vyřídit starobní důchod. Získal ubytování v azylovém domě a již druhým rokem bydlí v sociálním bytě. Bylo neskutečné, jak se pan Miloš dokázal změnit. Zůstaly mu totiž schopnosti z mládí, dokázal si zorganizovat život, maloval obrazy, choval rybičky, četl knížky, chodil pomáhat lidem, uměl si život plánovat a užívat si ho. Dostal zpátky do života řád. Velice důležitá a většinou klíčová možnost bydlení pomohla i řadě dalších lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje příležitost, a může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života.

Příběh:
Třiďte odpad, má to smysl!!!
- fotoreportáž a výpověď o dni stráveném s panem Petrem, člověkem bez domova, který je uživatelem služeb Charitního domu sv. Františka.
(autorka textu a fotografií: Tereza Némethová, dobrovolnice Charity Ostrava)

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Městského obvodu Ostrava-Vítkovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Městský obvod Ostrava-Vítkovice