Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

Telefon: 599 527 250Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc
               730 573 037 (Po-Pá 6-22 h, So 6-14 h)
               732 632 318 (pohotovost)
E-mail: magone.kp@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Alena Milo
Telefon - sociální pracovník:
730 573 037

Vedoucí střediska:
Jiří Hořínek
Telefon - vedoucí střediska: 732 632 318
Počet zaměstnanců: 4,20 (přepočet k 31. 12. 2021)
Kapacita služby: 9 uživatelů služby
Počet uživatelů v roce 2021: 349 (344 kontaktů, 518 intervencí)
Počet lůžkodnů v roce 2021: 1 269
Datum založení střediska: 2007

Propagační leták - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoclogo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

„Děti a mládež jsou to nejcennější, co lidstvo má. Veškerá námaha, která
se vynaloží v práci pro ty nejpotřebnější, není marná, i když výsledek se neprojeví ihned. Mladí nás zlobí, provokují, abychom jim mohli dokázat, jak je máme rádi.“
P. Jiří Reinsberg


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Charitního střediska Michala Magone – krizové pomocí v Ostravě – Dubině je poskytnutí nezbytné individuální pomoci a podpory lidem, především rodinám s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

CÍL

Cílem služby krizové pomoci je stabilizace klienta a jeho podpora, aby získal odvahu, schopnosti, sílu, chuť řešit svou obtížnou životní situaci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří převážně rodiny s dětmi z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a splňují podmínky:

  • jsou fyzicky soběstační
  • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace
  • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla charitního střediska

ZÁSADY SLUŽBY

  • samostatnost
  • individuální přístup
  • rovnost
  • týmová práce
  • neudržování klienta ve službě
  • princip křesťanských zásad  

Příběh:
Paní Šárka je samoživitelka a žije s tříletým synem Adámkem. Ještě před začátkem koronavirové pandemie 2020 se rozhodla z naspořených peněz pro drobnou rekonstrukci v pronajatém bytě a odešla na tuto dobu bydlet na ubytovnu. Do toho však přišla pandemie. Obratem přišla o práci s ohledem na uzavření podniku, kde pracovala na částečný úvazek a neměla prostředky na placení ubytovny. Zároveň její nájemní byt zůstal zakonzervovaný uprostřed rekonstrukce, takže neměla z ubytovny kam jít. Charita Ostrava paní Šárku i s Adámkem přijala do pobytové služby Krizová pomoc, kterou s ohledem na současnou situaci poskytujeme na delší dobu než obvyklých 7 dní, protože klienti za nouzového stavu neměli možnost za tak krátkou dobu svoji situaci vyřešit. Své i synovy základní potřeby zajišťovala ze skromných úspor, ale to bylo možné jen dočasně s ohledem na to, že byla paní Šárka bez příjmu a vůbec nevěděla, kdy se firma vrátí dokončit započaté práce a ona se bude moci vrátit do opraveného bytu. Společně s klientkou jsme požádali o pomoc z veřejné „Sbírky pro Česko“ Charity Česká republika. Pomoc ze sbírky byla přiznána a částka ulehčila paní Šárce se synem nový start. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih