Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023

Tříkrálová sbírka 2023 v rámci Ostravy a okolí proběhla ve dnech 1. – 15. ledna 2023. Charita Ostrava se ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra pravidelně zúčastňuje této celorepublikové veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.QR_Charita Ostrava_TKS_2022

Koledování skupinek Tří králů a poskytování finančních darů do staticky umístěných pokladniček se v  Ostravě a okolí uskutečnilo v termínu od 1. do 15. ledna 2023, možnost přispět do on-line pokladničky na sbírkový účet: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem pro Charitu Ostrava: 777988013 bude možné až do 30. 4. 2023.  Do sbírky lze přispět také pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví – do 31. 1. 2023).

Zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2023 byly v některých místech v Ostravě a okolí umístěny stacionárně a pro dárce byly přístupné do 15. 1. 2023 v provozních dobách úřadů, obchodů a dalších subjektů:

03-01-2023_tks koncertNa podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhl Tříkrálový koncert Kněžské Gregoriánské Scholy 3. 1. 2023 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. V pátek 6. 1. 2023 v době 15-19 h byl na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě vydáván Tříkrálový punč. Tentýž den od 17:30 h zahráli v nákupním centru Forum Nová Karolina saxofonista Michal Žáček s kytaristou a zpěvákem Mário Šeparovičem. Vstupné na obou místech koncertů bylo formou příspěvků do Tříkrálové sbírky. 

Tradiční brněnský Tříkrálový koncert byl v přímém přenosu vysílán 8. 1. 2023 v přímém přenosu od 18 h na programu ČT1. Vystoupili: Hana Holišková s NewTime7, Adam Mišík, Kateřina Marie Tichá a Bandjeez, Like-It.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2023 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (100 000 Kč)
  2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (200 000 Kč)
  3. Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše (400 000 Kč)
  5. Rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří (470 000 Kč)
  6. Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi (100 000 Kč)
  7. Bezbariérový vstup do Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (250 000 Kč)
  8. Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory (30 000 Kč)
  9. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000 Kč)
  10. Vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra - podpora osob se zdravotním postižením (40 000 Kč)

Tříkrálová sbírka 2023                                                              100%    76 351,- Kč 
           z toho on-line pokladnička a bankovní převody                     76 351,- Kč (stav k 18. 1. 2023)
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                                     65%            ,- Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské                           15%            ,- Kč
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR                           10%            ,- Kč
Sekretariát Charity ČR                                                                       5%           ,- Kč
Režie Tříkrálové sbírky                                                                       5%           ,- Kč

Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra                            ,-Kč
 

Na webu Diecézní charity ostravsko-opavské můžete sledovat průběžný stav Tříkrálové sbírky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra, kde postupně přibudou prostředky z úředně rozpečetěných pokladniček.

Ke stažení:
Výsledky Tříkrálové sbírky 2023 v obcích a městech -  Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra
Umístění stacionárních pokladniček TKS 2022 v obcích a městech - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra.

Všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do realizace Tříkrálové sbírky 2023 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Bc. Veronika Curylová, mobil: 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Monika Hajdučková, mobil: 731 625 844, e-mail: monika.hajduckova@alexandr.charita.cz; , www.charita-sv-alexandra.cz