Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)
Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - Kryštof

Telefon: 733 676 601, 599 508 505
E-mail: krystof@ostrava.charita.cz
Vrchní sestra: Mgr. Monika Kunčická (přijetí do zdravotní péče)
Telefon - vrchní sestra:
733 676 601

Vedoucí střediska:
Bc. Dagmar Máchová
E-mail - vedoucí střediska:
dagmar.machova@ostrava.charita.cz
Telefon - vedoucí střediska:
732 619 544
Počet zaměstnanců:
5,41 (přepočet k 31. 12. 2021)
Počet návštěv v r. 2021: 3 885 (11 936 výkonů)
Počet klientů v r. 2021: 258(103 mobilní hospic, 155 ošetřovatelská služba)
Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. KryštofDatum založení střediska: 1. 9. 1991 (1. 1. 2003 - mobilní hospic)

Propagační leták - Charitní středisko sv. Kryštofa
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Informace pro uživatele zdravotní mobilní hospicové služby o zpracování osobních údajů

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře


"Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí."
Robin St. John


 


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

CÍL

Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. KryštofCílem služby je zajistit důstojné prožívání života a aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí či jinými obtížemi a nezůstal osamocen. Službu poskytujeme ve spolupráci s lékařem onkologem, který ve spolupráci s praktickým lékařem vede symptomatickou léčbu. Řešíme také psychologické, sociální a duchovní potřeby, snažíme se tak zajistit co nejlepší kvalitu života umírajících a podporu jejich rodin.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Přijetí klienta do služby probíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře. Klientům mobilního hospice poskytujeme péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (pohotovost na telefonu). Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně. Náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů. Službu zajišťujeme v Ostravě a okolním regionu s dojezdem cca do 35 km.

POSLÁNÍ

Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. KryštofPosláním Ošetřovatelské služby sv. Kryštofa je umožnit člověku setrvat co nejdéle v jeho vlastním, domácím prostředí a pomoci mu tak zachovat si svůj životní styl a samostatnost. Služby poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny. Služba je zajišťována terénní formou přímo v domácnosti klienta. Péči poskytujeme na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je zcela hrazena zdravotními pojišťovnami.

CÍL

Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. KryštofCílem práce ošetřovatelské služby je umožnit člověku setrvat co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní životní styl. Smyslem našich služeb je udržení maximální možné samostatnosti a soběstačnosti nejen seniorů, ale i osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny.

 

Prováděné ošetřovatelské výkony Mobilního hospice a ošetřovatelské služby Charity Ostrava:

 • odběry krveMobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. Kryštof
 • aplikace injekcí
 • ošetření ran
 • ošetření stomií
 • péče o močové katétry
 • péče o žaludeční sondy
 • aplikace infuzí k zajištění hydratace
 • měření krevního tlaku a glykémie
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek a zaškolení
 • bezplatné sociální poradenství (i pro pečující, rodinu klienta)
 • doprovázení, aby klient nezůstal osamocen.

Službu poskytují:

 • 3 lékaři (týká se klientů Mobilního hospice)
 • 6 zdravotních sester
 • psycholog, kněz, sociální pracovník (zaměstnanci Charitní hospicové poradny)

Mobilní hospic a ošetřovatelská služba - sv. KryštofDále nabízíme:

Příběh:
Pracuji jako vedoucí pracovník a vrchní sestra v Mobilním hospici sv. Kryštofa od září 2019. Od studií jsem měla pocit, že moje poslání je v péči o umírající lidi. Nejdříve jsem pracovala v lůžkovém hospici a cesta se propojila po mateřské dovolené, kdy přišla možnost uplatnit své schopnosti a odbornost v mobilním hospici, tady cítím své životní místo. Pro mobilní hospic je nezbytné, že poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí a díky tomu může pomáhat celostně, nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Jsem velmi vděčná za důvěru, kterou pacienti a jejich rodiny vložily do našeho týmu, jsme si vědomi, že neposkytujeme jenom zdravotní pomoc, ale že vstupujeme do životního příběhu člověka, jeho rodiny a to nás posiluje a zároveň i zavazuje.  

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).


Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČRCharita Ostrava je na pracovišti Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Více o akreditovaném vzdělávání

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje,
měst a obcí: Vratimov, Šenov, Paskov, Václavovice.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

        Vratimov           Šenov        Paskov       Vaclavovice

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ  

magnetky plakátMAGNETKY CHARITNÍHO STŘEDISKA SV. KRYŠTOFA:

Magnetky s logem mobilního hospice sv. Kryštofa jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše.