Skupina ČEZ podporuje Charitu Ostrava
5. listopadu 2021 Aktuálně

Skupina ČEZ podporuje Charitu Ostrava

Nadace ČEZ podpořila v poslední době Charitu Ostrava 2 granty a Skupina ČEZ také podpořila uskutečnění benefice na podporu lidí bez domova.

24-05-2021_kurz_krizová_intervence_NČEZ_1Z mimořádného nadačního programu Neziskovky 2020 poskytla Nadace ČEZ částku 150 tis. Kč, díky které 18 pracovníků z několika našich sociálních služeb absolvovalo akreditovaný vzdělávací kurz Krizové intervence. Kurz dokončili v říjnu 2021 a toto zvýšení jejich odbornosti už může přinášet zkvalitnění sociální práce a života klientů služeb Charity Ostrava.

Z nadačního programu Nadace ČEZ - Podpora regionů podpořila i pro letošní rok běžné provozní výdaje Mobilního hospice sv. Kryštofa Charity Ostrava částkou 100 tis. Kč. Nadace ČEZ, jejíž nejvýznamnějším dárcem je Skupina ČEZ, tuto potřebnou,Mobilní hospic sv. Kryštofa ale ztrátovou službu, poskytující terénní zdravotní péči pacientům v závěru života, provozně podporuje již řadu let. Díky této i další partnerské finanční pomoci je mobilní hospic Charity Ostrava v provozní udržitelnosti. 

Částku 30 tis. Kč v rámci sponzorství poskytla společnost ČEZ, a. s. v rámci uskutečnění koncertu Sešli se, aby pomohli..., který 23. 9. v Trojhalí Karolina výtěžkem podpořil Charitní dům sv. Benedikta Labre a ženy a muže bez přístřeší, kteří zde přichází nalézat bezpečí a pomoc do nízkoprahového denního centra. Benefice Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli 23. 9. 2021Sociální pracovníci služby vyráží za těmito lidmi v nouzi také do vyloučených lokalit v rámci Ostravy-Jihu a Vítkovic.   

Za poskytovanou podporu Nadaci ČEZ i celé Skupině ČEZ velice děkujeme!

 

Nadace ČEZ  Skupina ČEU