Tříkrálová sbírka 2014

Počátkem ledna 2014 vyšli do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po čtrnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra. Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Sbírku doprovodil Tříkrálový koncert, který se uskutečnil 5. ledna 2014 od 18.00 h v Městském divadle v Brně a bude ho vysílat v přímém přenosu ČT 1. V programu moderovaném Martinou Kociánovou a Janem Čenským vystoupili Chinaski, Vladimír Mišík, Mandrage a další.

Tříkrálová sbírka 2014 probíhala ve dnech 2. – 14. ledna 2014. Charita Ostrava se této akce zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra se sídlem v Ostravě-Kunčičkách.

Mezi dlouhodobé a nepostradatelné účastníky Tříkrálové sbírky patří kromě koledníků ze všech ostravských městských obvodů a farností také koledníci z Brušperka, Šenova, Václavovic. Do sbírky se tradičně zapojují i studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborná školy zdravotnické Ostrava, Vyšší odborné školy sociální v Ostravě-Mariánských Horách, Biskupského gymnázia a Gymnázia Olgy Havlové.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2014 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa - 90 000 Kč
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy - 50 000 Kč
3. Podpora lidí bez domova ve startovacích bytech sv. Lucie - 50 000 Kč
4. Podpora aktivit matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy - 15 000 Kč
5. Rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v Charitním středisku sv.
Lucie - startovací byty a vytvoření zázemí pro komunitní práci s dobrovolníky - 524 535 Kč
6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v nouzi v Ostravě - 85 000 Kč
7. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 43 742 Kč
8. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra - 100 000 Kč

Tříkrálová sbírka 2014                                                  100%            1 474 273 Kč
 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                   65%             958 277 Kč
 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské          15%             221 141 Kč
 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR            10%             147 427 Kč
 
Sekretariát Charity ČR                                                     5%              73 714 Kč
 
Režie Tříkrálové sbírky                                                     5%              73 714 Kč
 

Ke stažení:

Výsledky TKS 2014 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra


Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2014 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, www.ostrava.charita.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, alexandr@charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz