Setkání podpůrné skupiny pro pečující o člověka s demencí - 9-12/2022

Setkání podpůrné skupiny pro pečující o člověka s demencí - 9-12/2022

24. 10. 2022, 14:00 - 13. 12. 2022, 18:00 Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Pokud někdo ve Vašem okolí onemocní demencí, nesporně se mění zásadně život nemocného, pečující osoby a celé rodiny. Podpora rodiny a vytváření stabilního zázemí umožňuje nemocnému člověku prožívat jeho život co nejkvalitněji. Díky domácí péči dochází k oddálení ústavní péče, je podpořena samostatnost nemocného člověka, jeho vazby s blízkými a zachování jeho vlastních zvyků či rituálů. Přijměte, prosím, pozvání k účasti na Podpůrné skupině pro pečující osoby o člověka s demencí. 

Podpůrná skupina vzniká za účelem pomoci pečujícím osobám. Doba trvání jedné skupiny je cca 2 hodiny. Skupinu povedou zkušení odborníci s dlouholetou praxí. Během skupiny budou řešeny zásadní témata, otázky a situace, spojené s každodenní domácí péčí a životem s člověkem s onemocněním demencí. Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob. V roce 2022 proběhne 8 setkání. Po dobu setkání můžeme zajistit péči o Vašeho blízkého v domácím prostředí. Aktivita je realizována ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Podpůrné skupiny se budou konat v Charitě Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, 1x měsíčně:

Skupina A           Pondělí   14 – 16 hodin    (setkání: 24. 10. 2022)
Skupina B           Pondělí   16 – 18 hodin    (setkání: 24. 10. 2022)
Skupina C           Úterý      14 – 16 hodin   (setkání: 25. 10. 2022)
Skupina D           Úterý      16 – 18 hodin   (setkání: 25. 10. 2022)

Další termíny setkání: 21. a 22. 11., 12. a 13. 12. 2022

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krhutová, koordinátorka aktivit projektu Charita Ostrava
e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692 

Pozvání - podpůrná skupina pro pečující osoby o člověka s demencí

 

Evropský hospodářská prostor a Norské fondy

Projekt je podpořen grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.

Mgr. Martina Krhutová

Mgr. Martina Krhutová

koordinátor dobrovolnického centra, fundraiser
Tel.: 596 783 011 E-mail: 88EDZ.546kuE-~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb