PARTNEŘI CHARITY OSTRAVA

Vážené dámy, vážení pánové,

rád bych poděkoval všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, institucím, sponzorům, zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se rozhodli finančně, materiálně nebo také nezištnou pomocí, ochotou, zájmem, iniciativou či modlitbou podpořit naše charitní dílo. Věřím, že naše činnost nezklame vaši důvěru, kterou jste dali najevo svým darováním. Přijetí vaší pomoci je pro všechny zaměstnance Charity Ostrava závazkem a zároveň novým, povzbuzujícím impulsem, jež posvěcuje smysl našeho snažení při pomoci lidem v nouzi v ostravském regionu. Níže uvedený přehled podporovatelů je pouhým zlomkem ze všech těch, kteří si zaslouží upřímný dík nejen zaměstnanců Charity Ostrava, ale i každého člověka, kterému se naší činností snažíme pomoci.

Bc. Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

„Na světě je tolik nelásky, že není jiná možnost, než dávat lásku“

 

Soukromé firmy:

ArcelorMittal Ostrava a.s.
Alliance Laundry CE, s.r.o.
C & A Moda, s.r.o.

Canis Prosper s.r.o.
Démos trade, a. s.
Elektropohony spol s.r.o.
EVAVIT s.r.o.
fa Pavel Býma
Galmed, a.s.
GASCONTROL, společnost s r. o.
Hruška, s. r. o.
Josef Juřík
JUREX, v.o.s.
K2 atmitec s.r.o.
Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Lékárna ARNIKA Ostrava s.r.o.
Lesy ČR
LifeDiet s.r.o.
LMC s. r. o. / Jobs.cz
Mary Key (Czech republic), s.r.o.
MERIBRA stavby s.r.o.
Mobis Automotive Czech s.r.o.
MUDr. Petr Nencka, s.r.o.
NBS Invest, a.s.
Ortoservis s.r.o.
OZO Ostrava s. r. o.
PartyLite CZ s.r.o.
Pavlínek, s. r. o.
Perfect Distribution a.s.
Pharmos, a.s.
PLASTMONT inženýrské sítě s.r.o.
Proma Reha, s.r.o.
Renomia, a. s.
Revírní bratrská pokladna
RWE GasNet, s.r.o.
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Scada Servis s.r.o.
Stavos Stavba s.r.o.
TANDEM Group, spol. s.r.o.
Temar, spol. s r. o.
THOMAS RAIL TRADE s. r. o.
Tieto Czech s.r.o.
T-Mobile Czech Republic a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
UNTRACO, v.o.s.
Vela Czech, s. r. o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
YourBizLounge, s. r. o.
Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

 
Veřejná správa:

Město Klimkovice
Město Příbor
Městský obvod Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Hrabová
Městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Městský obvod Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Ostrava-Nová Bělá
Městský obvod Ostrava-Petřkovice
Městský obvod Ostrava-Vítkovice
Městský obvod Slezská Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Moravskoslezský kraj
Program švýcarsko-české spolupráce
Regionální operační program Moravskoslezsko
Statutární město Havířov
Statutární město Ostrava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových


Další donátoři:

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, o. s.
Biskupství ostravsko-opavské
Dámský klub Ostrava
Diecézní charita ostravsko-opavská (vč. Tříkrálové sbírky)
Diplomatic spouses association
Evropský sociální fond
Fórum dárců, o. s.
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
Nadační fond Veolia
Nadace ČEZ
Nadace O2
Nadace Partnerství
Plzeňský prazdroj
Potravinová banka
Program švýcarsko-české spolupráce
Římskokatolická farnost Hroznová Lhota
Římskokatolická farnost Ostrava - Mariánské Hory
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové


Jednotlivci:

Podpora v hodnotě nad 3 000 Kč: Amálie Kolarčíková - Blanka Pavelková - Halina Navrátilová - Hana Liszka - Herbert Slaný - Ing. Daria Doležalová - Ing. Jiří Carbol - Ing. Pavel Menšík - Ing. Richard Flasar - Ing. Sawas Michailidis - Ing. Vít Elbel - Ivana Onderková - Ivo Fabián - Jan Fišer - Jan Popelek - Jana Čašová - Jarmila Luzanovská - Jarmila Motlochová - Jindřich Matýsek - Jiří Dostál - Jiří Samlík - Karin Vavrečková - Kateřina Honusová - Ladislav Bortlík - Lukáš Černohorský - Margita Hrušková - Maria Turčanová - Martina Hluchníková - Mgr. Anna Kališová - Mgr. Greta Sartori - Mgr. Roman Krakovka - Milan Ihnát - MUDr. Marie Dědourková - MUDr. Eva Štefánková - Ondřej Svoboda - pan Šotkovský - paní Bednaříková - paní Hudáková - paní Jiříková - paní Klučková - paní Laitnerová - Pavel Letocha - Pavel Vašíček - Pavel Zábran - Pavla Kůstová - Sylvie Mládková - Sylvie Ullmannová - Tomáš Walder - Věra Gattnarová - Zdeněk Čížek

Spolupráce s další organizacemi a jednotlivci:

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory
Ochranný svaz autorský (OSA)
Ostravský informační servis, s. r. o.
Podané ruce, o. s. - poskytování canisterapie v Charitním domě sv. Alžběty
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava
Tereza Némethová - fotodokumentace poskytovaných služeb, dobrovolnice

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 8. 2017, 08:00 — 31. 8. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 8/2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017

14. 9. 2017, 14:00 — 14. 9. 2017, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 14. 9. 2017