Adresář Charity ČR

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení - toho času zastupovaná Mgr. Janou Jarošovou, DiS.
Tel: 739 389 198    58AkO0emZgnjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215    adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Jana Jarošová, DiS.

pověřena vedením NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942    58AkO85j-lBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Jana Křížová

koordinátor domácí hospicové péče
Tel: 731 625 501    58AkO9haghIkQOQl4lAy.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Tišnov

Hana Mácová

koordinátor pečovatelské a odlehčovací služby
Tel: 731 626 074    38AkO_59-onjGKja%gBFO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Tišnov

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, koordinátorka dobrovolníků, charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037    88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a odlehčovací služba
Tel: 739 389 132    7.AuRWigZhzu5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M
Oblastní charita Tišnov

Zuzana Švábová

vedoucí služby Domácí zdravotní péče
Tel: 736 523 684    gnMk4Z2kc8oy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Hana Svobodová, DiS.

vedoucí zařízení Chráněné bydlení Skryje, vedoucí služby Sociální rehabilitace Skryje
Tel: 734 860 771, 534 008 340    38AkOclgXhqy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275    0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g
Oblastní charita Tišnov

Lenka Weissová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcekl
Tel: 737 220 081    7.AuRWm_4lFy.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys
Oblastní charita Tišnov
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy