Target - Podporované zaměstnávání


  • Tel.: 596 611 208
 
Vedoucí služby: Adéla Harabišová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Posláním služby Target - Podporované zaměstnávání je umožnit lidem se zdravotním postižením se začlenit do běžného pracovního prostředí. Služba je určena občanům České republiky od 18-ti let, žijícím na území města Ostravy nebo v jeho blízkém okolí, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a jejichž schopnosti získat a udržet si pracovní uplatnění jsou omezeny tak, že potřebují individuální podporu. Zároveň jsou připraveni se na hledání práce aktivně podílet a zvládají péči o vlastní osobu. Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.


Organizace:


Seznam lidí:

Adéla Harabišová, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Gabriela Wilczková - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy