Sociálně aktivizační služby Horizont


  • Tel.: 733 621 638, 731 604 218, 734 280 837
 
Vedoucí služby: Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Sociálně aktivizační služby střediska Horizont jsou v rámci Ostravy poskytovány na dvou pracovištích:

  • Škrobálkova 540/35, 718 00 Ostrava-Kunčičky
  • Holvekova 204/44, 718 00 Ostrava-Kunčičky

 

 


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Helena Peškarová - vedoucí sociální služby Mgr. Iva Janůlková, DiS. - sociální pracovnice SAS Michaela Körmendy - pracovník v soc. službách Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi Bc. Petra Foldynová - sociální pracovnice Aktivity pro rodiny s předškolními dětmi Markéta Svobodová, DiS. - sociální pracovnice SAS Mgr. Helena Tvarůžková - sociální pracovnice SAS
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy