Noclehárna


  • Tel.: 556 709 240
 
Vedoucí služby: Bc Marek Procházka - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Poslání
Posláním sociální služby „Noclehárna“ v Charitním domě Matky Terezy v Novém Jičíně, která je provozována od 1.1. 2014,  je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší možnost přenocování, hygieny, přípravy stravy a poradit jim tak, aby byli schopni sami řešit problém ve svém životě.

Cíle  
Uživatel má naplněny své základní lidské potřeby (spánek, hygiena, strava)
Uživatel má vyřízeny osobní doklady a stálý příjem.
Uživateli ví, kam se může při řešení svých problémů obrátit o pomoc.
Uživatel řeší svůj zdravotní stav a udržuje svou případnou alkoholovou závislost v určitých mezích, aby se nezhoršovala jeho situace.
Po ukončení služby se uživatel přesouvá do vyšší formy bydlení.

Cílová skupina
Noclehárna slouží dospělým lidem (mužům i ženám) bez domova, kteří jsou fyzicky soběstační.
Neposkytneme službu těmto osobám:
které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (např. z důvodu mentální retardace)
cizincům, kteří se nedorozumí česky, slovensky, popř. polsky,
osobám, vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)


Organizace:


Seznam lidí:

Bc Marek Procházka - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy