NDC


  • Tel.: 556 709 240
 
Vedoucí služby: Bc Marek Procházka - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

Poslání
V nízkoprahovém denním centru v Novém Jičíně pomáháme mužům i ženám bez přístřeší v jejich nepříznivé životní situaci. Poskytneme vám takové informace, které vám pomohou v jejím překonání či vyřešení. Současně vám umožníme samostatně si připravit stravu a provést osobní hygienu. Podpoříme vás v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.

Našim cílem je, aby
člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, umyt);
aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro další podporu a v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první kroky;
aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel v přiměřených mezích;
aby byl schopen trvale žít bez podpory nízkoprahového denního centra.

Cílová skupina
Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační (výjimkou je osobní hygiena, při které můžeme poskytnout pomoc).

Kde a kdy je služba poskytována
Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována na adrese Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně a to v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hod.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc Marek Procházka - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy