Mraveneček - denní stacionář


  • Tel.: 553 616 648, 739 343 899
 
Vedoucí služby: Jana Konopková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

doprava uživatelů, očistná koupel

Denní stacionář je zařízení, které poskytuje služby osobám postižených kombinovanými vadami a to konkrétně střední a těžkou mentální retardací a artismem. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 3 do 26 let z Opavy a jeho blízkého okolí, jimž se stacionář snaží zajistit co možná nejvyšší individuální rozvoj a umožnit tak rodině  získat prostor k oddychu a načerpání nových sil. Odborná péče je poskytována k uspokojení základních životních potřeb, individuálnímu rozvoji uživatele, zprostředkování kontaktů s širší společností, navazování a prohlubování sociálních kontaktů. Tato ambulantní služba tak nabízí úkony, které pomáhají posílit samostatné a soběstačné zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a vytvořit podmínky pro co největší společenské začlenění.


Organizace:


Seznam lidí:

Jana Konopková - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy