Denní stacionář pro seniory


  • Tel.: 553 710 915, 603 731 845
 
Vedoucí služby: Jana Řehulková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Provozní doba stacionáře je pondělí až pátek, 7.00 - 15.00. Poslání - poskytnout seniorům a osobám se zdravotním postižením profesionální sociální službu, pomoci jim zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, podporovat jejich soběstačnost. Max. denní kapacita je 16 uživatelů. Někteří uživatelů mají službu nasmlouvanou na každý den, jiní jen na určité dny, např. 2krát týdně. Program v zařízení je zaměřen na psychosociální rehabilitaci a aktivizaci. Bývá různorodý a soustředí se na individuální potřeby uživatelů. Aktivity - trénování paměti, pracovní terapie, canisterapie, muzikoterapie, kondiční cvičení, mezigenerační setkávání, návštěva koncertů divadla, vycházky po blízkém okolí, 1krát ročně výlet. atd.    


Organizace:


Seznam lidí:

Jana Řehulková - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy