DCM - Sociální rehabilitace


  • Tel.: 553 793 401, 731 625 780
 
Vedoucí služby: Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

V  rámci sociální rehabilitace se uživatelé učí zvládat prostorovou orientaci a samostatný pohyb, každodenní činnosti v domácnosti, jako je úklid, vaření, praní, žehlení nebo hospodaření s penězi. Dále je zde vyučována výuka čtení a psaní Braillova písma, nácvik vlastnoručního podpisu, práce s počítačem.  Nově se mohou uživatelé připravovat na zaměstnání a postup například do  chráněného zaměstnání v  rehabilitační dílně. V rámci péče o tělo probíhá plavání a cvičení na míčích i v bazénu. Všechny tyto aktivity směřují k získání zdravé sebedůvěry a maximální možné samostatnosti.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy