DCM - Chráněné bydlení


  • Tel.: 553 793 401
 
Vedoucí služby: Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí osobního asistenta Fakultativní služby:

připojení k internetu v bytě uživatele

telefinní linka v bytě uživatele

doprava služebním vozidlem

užívání návštěvního pokoje pro návštěvy uživatele

využívání, případně zapůjčení kompenzačních pomůcek

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené poskytuje službu chráněného bydlení  dospělým lidem s těžkým zrakovým handicapem a lidem s mentálním postižením v lehkém pásmu. Cílem našich služeb je nabídnout  těmto lidem možnost vyzkoušet si samostatné bydlení a vše s tím spojené, naučit se činnosti, které každý potřebuje k tomu, aby mohl žít samostatně s co nejmenší závislostí na pomoci okolí.


Organizace:


Seznam lidí:

Bc. Zuzana Janků, DiS. - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy