Charitní záchranná síťCílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Charitní záchranná síť

Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Charitní záchranná síť je tu pro každého, na jehož potřeby nereaguje systém stávajících sociálních služeb ani jiných institucí. Cílem CHZS je poskytnout těmto lidem okamžitou pomoc a následně je navázat na další úřady či instituce, které pomohou jejich situaci z dlouhodobého hlediska vyřešit. 

Forma pomoci - okamžitá pomoc lidem v akutní nouzi:

Poskytnutí materiální pomoci
Poskytnutí potravin, hygienických potřeb, oblečení.

Zprostředkování  duchovní pomoci
Spolupráce s pastoračními asistenty, duchovními a psychologem.

Zprostředkování návazné pomoci
Navázání kontaktu se sociálními službami a institucemi, které řeší nepříznivou situaci člověka, v odůvodněných případech doprovázení na úřadech a pomoc v komunikaci s úřady a instiutcemi.

Oblastní charita Tišnov poskytuje pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami nebo pomocí nejbližšího okolí.Mohou se na ni sami obrátit, může je kontaktovat pracovník CHZS, ale mohou je také doporučit lidé z jejich okolí (rodina, blízcí, známí, přátelé, kolemjdoucí, zaměstnavatel...) 

Pomoc je poskytnuta na základě proběhlého sociálního šetření a za splnění stanovených podmínek. 

NEBOJTE SE A ŘEKNĚTE SI O POMOC.                              UPOZORNĚTE NÁS NA LIDI V NOUZI.

Kontakt

Ráboňova 116, 666 01 Tišnov
mob.: 739 482 037, e-mail: marta.remanova@tisnov.charita.cz
Koordinátorka pomoci: Marta Rémanová, DiS. 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

 


Organizace:


Seznam lidí:

Marta Rémanová, DiS. - pracovník humanitární a rozvojové pomoci
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy