Azylový dům


 
Vedoucí služby: Eva Mrázková, Dis - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Charitního domu Matky Terezy – azylového domu v Novém Jičíně je poskytnout mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, dočasnou jistotu zázemí a potřeb nou individuální podporu k tomu, aby mohli samostatně řešit svoji situaci a opět se začlenit do společnosti.

Cíle 

Uživatel má naplněny základní životní potřeby.
Uživatel služby řeší svoji nepříznivou situaci, využívá a rozvíjí své schopnosti a dovednosti
Uživatel se zajímá o svůj zdravotní stav a usiluje o řešení zdravotních problémů.
Uživatel udržuje svou případnou závislost v přiměřených mezích.
Uživatel má trvalý zdroj příjmů, orientuje se ve svých závazcích a umí hospodárně zacházet s financemi.
Uživatel je schopen žít trvale bez podpory sociální služby.
Po ukončení služby se uživatel nevrací na ulici, ale má zajištěné bydlení v jemu dostupné formě.
Cílová skupina

     Azylový dům poskytuje sociální služby: mužům, ženám, osobám pečujícím alespoň o jedno nezletilé dítě, těhotným ženám a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují tyto náležitosti:

věk od 18 do 65 let
jsou fyzicky soběstační (umí se najíst, obléct, umýt a další úkony běžného života)
 Neposkytneme službu těmto osobám:

které nejsou schopny komunikovat běžným způsobem (cizinec, který se nedorozumí česky, slovensky, polsky, nebo z důvodu mentální retardace)
vyžadujícím speciální úpravy prostor a vybavení (vozíčkáři, nevidomí)


Organizace:


Seznam lidí:

Eva Mrázková, Dis - vedoucí zařízení
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 14:00 — 25. 11. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 11. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy