Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina, 700 30 Vedoucí zařízení: Jiří Hořínek - vedoucí zařízení
  • Tel.: 599 527 250, 732 632 318
  • magone219/219ostrava.charita.cz
 
Charita Ostrava

Seznam lidí:

Jiří Hořínek - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy