Charita Ostrava

Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí zařízení: PhDr. Marie Monsportová - vedoucí útvaru služeb sociální péče, Ing. Czeslaw Szymik - vedoucí technicko-investičního útvaru, Ing. Marek Blahut - vedoucí útvaru služeb sociální prevence
  • Tel.: 596 621 094, 731 625 789
  • Fax: 596 621 094
 

 

Číslo účtu: 1628245761/0100 (u Komerční banky Ostrava)

IČ: 44940998

ID datové schránky Charity Ostrava: yvgx485

Registrační číslo: 8/1-08-718/1996 u Ministerstva kultury ČR

Charita Ostrava

Seznam lidí:

Bc. Martin Pražák, DiS. - ředitel Ing. Dalibor Kraut - vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností PhDr. Marie Monsportová - vedoucí útvaru služeb sociální péče Ing. Czeslaw Szymik - vedoucí technicko-investičního útvaru Ing. Iva Laliková - vedoucí ekonomického útvaru Anna Filová - asistentka ředitele Ing. Marek Blahut - vedoucí útvaru služeb sociální prevence

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

22. 11. 2018, 11:46 — 31. 12. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 12/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy