Veřejná zakázka - Kanalizační přípojka a ČOV

Dne 12. 11. 2015 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Kanalizační přípojka a ČOV pro dům č. p. 109, č. o. 30, ul. Na Kopci, Ostrava – Radvanice, Parcela č. 299, 300/1, 301/1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 11. 2015, 12:00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci Kanalizační přípojka a ČOV pro dům č. p. 109, č. o. 30, ul. Na Kopci, Ostrava – Radvanice, Parcela č. 299, 300/1, 301/1 podle projektové dokumentace zpracované v XI., 2014 Ing. Věra Menšíková. Prohlídka objektu může být uskutečněna po předchozí domluvě s  technicko- investičním útvarem p. Vítem Krátkým.

Stav veřejné zakázky: dne 12. 2. 2016 byla uzavřena smlouva na dodávku a instalaci ČOV Radvanice s firmou Gascontrol, společnost s. r. o.

Podrobné informace k veřejné zakázce naleznete v níže uvedených souborech ke stažení:

Výzva k podání nabídky
dokument MS Word Smlouva o dílo
Slepý rozpočet
Koordinace
Kopie katastr. mapy
Osazení ČOV
Situace
Stavební povolení
Uložení kanalizace

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

21. 9. 2018, 23:00 — 31. 10. 2018, 23:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2018

18. 10. 2018, 14:00 — 18. 10. 2018, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 18. 10. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy