Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kde nás najdete

Adresa

Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Dubina 70030

Na koho se můžete obrátit

Bc. Monika Humplíková

sociální pracovník
Tel.: 731 694 392 E-mail: 88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Jiří Hořínek

Jiří Hořínek

vedoucí střediska
Tel.: 599 527 250 E-mail: 88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Jiří Hořínek

Registrační číslo služby
4358824

Aktuální kapacita - ambulantní služba
50

Poslání a cíle

Posláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

Cílové skupiny

osoby v krizi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti