Poradna Charity Ostrava

Kde nás najdete

Adresa

Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice 70300

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Klára Fajkusová

sociální pracovník
Tel.: 731 625 767 E-mail: 6enBRW-75dHC5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Marek Adámek DiS.

Mgr. Marek Adámek DiS.

Tel.: 599 526 906 E-mail: _hEkU.56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Poradna Charity Ostrava

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Marek Adámek DiS.

Registrační číslo služby
8747321

Aktuální kapacita - ambulantní služba
2

Poslání a cíle

Posláním Poradny Charity Ostrava je pomoci klientům zorientovat se v jejich obtížné situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami, a hledat její řešení za využití klientových schopností a dovedností.
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně, důležitá je spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními podle potřeby a volby klienta.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, rodiče na rodičovské dovolené, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny