Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Kde nás najdete

Adresa

Hrabyně 201, Hrabyně 74767

Na koho se můžete obrátit

Lucie Bolatzká

pracovník sociálních služeb
Tel.: 737 558 112 E-mail: 7npsVW6g78GJ1Z4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Šárka Tichá DiS.

Bc. Šárka Tichá DiS.

vedoucí střediska
Tel.: 603 408 652 E-mail: a.EobZ2%~8oI434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Šárka Tichá DiS.

Registrační číslo služby
1320893

Aktuální kapacita - terénní služba
7

Poslání a cíle

Služba osobní asistence je poskytována osobám, které potřebují pomoc druhé osoby. Umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu, podporou soběstačnosti napomáhá k prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí