Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kde nás najdete

Adresa

Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice 70030

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Marcela Kutláková DiS.

Mgr. Marcela Kutláková DiS.

sociální pracovník
Tel.: 731 625 768 E-mail: _nwm5fd7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Mgr. Alexandra Čubová

Mgr. Alexandra Čubová

Tel.: 731 534 002 E-mail: 3hFzZ1enW5Cy8Z8fW7c-5cjjWonhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Alexandra Čubová

Registrační číslo služby
6353463

Poslání a cíle

Zapůjčování kompenzačních pomůcek je nabízeno Charitní hospicovou poradnou jako fakultativní služba. Zapůjčení pomůcek je možné pouze uživatelům Charitní hospicové poradny, u kterých není možné zajistit pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění anebo je zapůjčení nutné pro překlenutí doby vyřízení takovéto pomůcky.

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti zdravotnické péče a zdravotního stavu, případně vzdělávání a to uživatelům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním stádiu svého života, uživatelům, kteří pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou osobu nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Služby poskytujeme také dalším zájemcům z řad veřejnosti a těm, kteří mají zájem působit jako dobrovolníci u těžce nemocných nebo umírajících.

Smyslem poskytovaných služeb je prevence vzniku krize z úmrtí blízkého člověka, umožnění bezpečného truchlení, doprovázení blízkých osob pečujících o umírajícího a také doprovázení umírajícího, pomoc při zajištění lidské důstojnosti v posledních chvílích života.

Uživatelé mohou získat odbornou podporu a pomoc v obtížné životní situaci či v terminálním stádiu svého života.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)