Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby

Kde nás najdete

Adresa

Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice 70030

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Marie Šimpachová

sociální pracovník
Tel.: 733 676 641 E-mail: 7nxk9WigYbnv474WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Silvie Bartuselská DiS.

sociální pracovník
Tel.: 733 676 641 E-mail: 7nxk9WigYbnv474WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

Bc. Renata Dercz - SM. Klára

vedoucí Hospice sv. Lukáše
Tel.: 732 178 501 E-mail: 7nxk9YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Charita Ostrava

Kraj
Moravskoslezský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Renata Dercz - SM. Klára

Registrační číslo služby
5951749

Aktuální kapacita - pobytová služba
36

Poslání a cíle

Posláním standardní odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí, kteří je ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí, a umožnění nezbytného odpočinku pečující osoby.

Posláním zvláštní formy odlehčovací služby je zajištění životních potřeb lidí v terminálním (závěrečném) stádiu života, kteří je nejsou schopni zajišťovat sami v přirozeném sociálním prostředí a kterým je vždy současně poskytována i zdravotní hospicová péče.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti