CHARITNÍ STŘEDISKO MATKY TEREZY - pečovatelská služba Ostrava

Zengrova 497/42, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Budova dispečinku Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava

 

 

 

Žádost o poskytování služeb Charitního střediska Matky Terezy
Ceník služeb - Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava
Informace pro uživatele pečovatelské služby o zpracování osobních údajů

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019
     
      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

  

"Ochotně nabízej pomoc svému bratru – tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný.“
(Deuteronomium 15,11)

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaPosláním Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava je poskytovat pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, s cílem umožnit těmto uživatelům setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí a předcházet sociálnímu vyloučení (aby uživatelé nezůstali bez kontaktu se společenským prostředím).

CÍL

Poskytováním pečovatelských služeb pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením uspokojovat jejich bio-psycho-sociální a spirituální potřeby, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za dopomoci svých rodinných příslušníků. Dále také prostřednictvím našich služeb (poskytováním služeb) pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaUživatelé služeb poskytovaných jsou osoby, které splňují tyto kritéria:

 • věk vyšší než 27 let;
 • snížená soběstačnost z důvodu věku;
 • snížená soběstačnost z důvodu chronického onemocnění;
 • snížená soběstačnost z důvodu zdravotního postižení;
 • nachází se v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby.

DOSTUPNOST SLUŽBY A PROVOZNÍ INFORMACE

Pečovatelské služby poskytujeme od pondělí do neděle od 7 do 22 hodin (případně dle domluvy) na celém území města Ostravy a přilehlých obcích (Petřkovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice apod.).

 • vstup do služby
  Zájemce o využití pečovatelských služeb vč. rozvozu obědů se obrátí prostřednictvím výše uvedených kontaktů na vedoucího střediska nebo sociální pracovnici. Na základě domluvy proběhne sociální šetření zjišťující sociální situaci zájemce. Předpokladem pro využití služeb je sociální potřebnost zájemce. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy, která se uzavírá na základě vyplněné žádosti po sociálním šetření mezi žadatelem a Charitou Ostrava. Požadavky na vstup do služby jsou vyřízeny do 1 týdne od oslovení zájemcem.
 • úhrada za služby
  Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku, který je ke stažení výše. Úhradu za služby je možné provést v hotovosti v pokladně Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše) nebo pověřené osobě anebo převodem na účet Charity Ostrava. Způsob úhrady je dohodnut ve smlouvě.
 • služba zajištění stravy
  V rámci pečovatelských služeb je zajišťována také strava formou rozvozu obědů na vymezeném území Ostravy dle předchozí domluvy a platné smlouvy. Obědy jsou rozváženy v době od 9 do 14 hodin.. Obědy jsou připravovány v kuchyních Charity Ostrava, jejichž provozy splňují veškeré závazné hygienické podmínky. Nejedná se o restaurační činnost. Službu mohou využít zájemci po prokázání potřebnosti dovozu obědů a to v rámci  sociálního šetření.
            • Specifikace stravy: polévka, výběr ze dvou druhů jídel, možnost volby různých typů diety,
            • Výběr z jídelníčku: 
             Polévky: např. frankfurtská, hráškový krém, zeleninová, uzená, rajská, dršťková, slepičí
             Hlavní jídlo: např. kuřecí roláda s bramborem, pečená ryba na tymiánu s bramborovou kaší, Uzené maso s křenovou omáčkou a knedlíkem, různé druhy rizota a těstovin
             Jídelníček obdrží uživatel vždy na týden, případně 14 dní dopředu.
            • Odhlášení objednaného oběda je možné pouze den předem do 14 hodin na výše uvedených kontaktech (postačuje i SMS zpráva na výše uvedený mobilní telefon). Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení osoby, jíž je oběd odhlašován, datum, případně časové rozmezí odhlášky obědů, jméno a příjmení osoby, která oběd odhlašuje. V případě pozdějšího odhlášení nemůžeme zaručit odhlášku oběda.

ZÁSADY SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Poskytované pečovatelské služby vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání nejen o způsobu poskytovaní služby.

 • SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Každý uživatel má právo samostatně rozhodnout, kdy a v jakém čase mu bude služba poskytována.

 • SAMOSTATNOST

Dbáme na to, aby uživatel během poskytování služeb vykonával to co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a z vlastního přičinění. Činnosti, které je uživatel schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnost, které uživatel není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme k výkonu dané činnosti. V případě, že uživatel již není schopen zvládnout danou činnost sám, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je ve svém domácím prostředí a jeho přání musí být respektováno.

 • HOLISTICKÉ ZAMĚŘENÍ

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaPoskytování služby se zaměřuje na uživatele jako na celek. Snaží se uspokojit jeho bio-psycho-sociální a spirituální potřeby, které není schopen zajistit si sám nebo s dopomocí své rodiny.
1. Biologické potřeby – poskytování stravy, podávání stravy, hygienické služby.
2. Psychologické potřeby – respektování uživatele jako svébytné bytosti, pocit příslušnosti a zamezení pocitu sociálního vyloučení, podpora sebeúcty uživatele.
3. Sociální potřeby – zajištění kontaktu se sociálním prostředím, zajištění kontaktu s rodinou, pomoc při vyřizování sociálních záležitostí (pomoc při podání žádosti o příspěvek na péči apod.).
4. Spirituální (duchovní) potřeby – potřeba životního cíle, duchovního zázemí, rozjímání, využívání vlastních schopností.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, jehož prvky jsou především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zařízení, zaměstnání, k lékaři,  orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a zpět)

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek
 • podání žádosti o příspěvek na péči
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Ve spolupráci s Charitní hospicovou poradnou, která provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek je možné zapůjčit: Mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, Bio lampa, antidekubitní matrace a další pomůcky.


Příběh z praxe:
Pečovatelská služba se stará především o seniory. Přímá péče je práce záslužná, ale také vyčerpávající. Naši uživatelé žijí v rodinách, mnohdy i početných, ale často se stává, že i přesto se cítí osamělí. A právě pracovník,
který k uživateli dochází, bývá více než jen osobou, která pomůže s hygienou či nákupem. Mezi pracovníkem a uživatelem služby vzniká často velice blízký vztah a uživatel se svěřuje se svými starostmi a trápením. Například paní Květa má syna, ten k ní však dochází mnohdy z povinnosti, okřikuje ji a nemá s ní trpělivost. Paní Květa trpí demencí a práce s ní je náročná. Avšak má chvilky, kdy je velice příjemná a usměvavá, a to pak člověka pohladí na duši. Pracovníci se musí vcítit do duše člověka a být mu oporou. Vzít ho za ruku, vyslechnout jej. To je mnohdy důležitější než mít doma uklizeno a čisto. Žijeme v moderní, ale bohužel uspěchané době, kdy jeden nemá čas na druhého. Chybí nám empatie a porozumění, často jsme opuštění, i když jsme obklopeni lidmi.

 

Logo link programu IROP_CZProjekt "S automobily do terénu" realizovaný v Charitním středisku Matky Terezy - pečovatelské službě Ostrava je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

 

  Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Městského obvodu Ostrava-Hrabová a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava   Moravskoslezský kraj 

 Městský obvod Ostrava-JihSpolečně tvoříme Jihlogo Moravská Ostrava a Přívoz   Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky    Městský obvod Ostrava-Hrabová

Městský obvod Ostrava-Petřkovice Městský obvod Ostrava-Stará Bělá 

 

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy