CHARITNÍ STŘEDISKO MATKY TEREZY - pečovatelská služba Hrabyně

SBDI, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně
Budova Hrabyně

 


Žádost o poskytnutí služeb Charitního střediska Matky Terezy
Ceník služeb - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně
Informace pro uživatele pečovatelské služby o zpracování osobních údajů

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019
Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019
Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

           
      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

"Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal."
T. Williams

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněPosláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a lidem se sníženou soběstačností individuální podporu při uspokojování základních životních potřeb v domácím prostředí. Umožňuje jim setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu, prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Péče je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné práce.

CÍL

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněProstřednictvím pečovatelské služby dosáhnout soběstačnosti uživatele nebo podpory rozvoje soběstačnosti, setrvaní v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, které splňují tato kritéria:

 • osoby jsou starší 19 let,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • senioři,
 • osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osobyCharitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Služba je určena uživatelům, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblastech osobní péče, využívání veřejných míst, péče o domácnost, kontakt s rodinou a širší společností. Tyto osoby nejsou schopny zajistit si své životní potřeby ve vlastním prostředí vlastními silami. Jedná se převážně o osoby sociálně znevýhodněné, které žijí v prostředí Rehabilitačního centra Hrabyně.

ZÁSADY SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu. Pracovník zachovává a podporuje přijatelné zvyky uživatele, zvyky společensky nebo osobně nepřijatelné akceptuje, pokud jimi uživatel neomezuje práva druhých.

 • SAMOSTATNOSTCharitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

  uživatel je zapojován v nejvyšší možné míře do jednotlivých procesů probíhajících v průběhu poskytované služby, určuje si místo, čas a způsob průběhu služby. Pracovníci uživatele podporují, aby se aktivně podílel na naplňování svých osobních cílů.

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv. Pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad:

  1. nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi
  2. nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje
  3. v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali
 • ODBORNÁ PRÁCE

  pracovníci pečovatelské služby jsou podporováni v odbornosti své profese, která umožňuje zvyšování kvality poskytované služby. Poskytování služby musí být odborné a bezpečné

 

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, přičemž klademe důraz na respektování individuálních potřeb uživatelů. Zajišťujeme především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady veřejné správy, instituce poskytující veřejné služby a zpět).

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek,
 • podání žádosti o příspěvek na péči,
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pečovatelé, kteří v případě potřeby úzce spolupracují se sociálním pracovníkem, duchovním a dobrovolníky. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Příběh:
Před časem nás kontaktovala dcera paní Aničky s tím, že by potřebovala zajistit alespoň jedenkrát týdně službu u maminky. Jedná se o paní, která bydlí mimo areál Rehabilitačního centra, proto jsme museli najít čas, který by vyhovoval oběma stranám. A hlavně zajistit, aby se pracovnice v danou dobu mohly k paní dopravit. Při jednání měla paní Anička velké obavy, zda si zvykne na nové lidi, protože celý život byla obklopena pouze rodinou. Ujistili jsme ji, že pokud by jí služba nevyhovovala, využívat ji nemusí. Paní Anička nás mile překvapila, protože již od průběhu první služby dávala najevo spokojenost. Vždy si dopředu připraví seznam nákupu, který jí pracovnice v daný den přinese, poté si velice ráda povídá o zážitcích z mládí a o rodině. Na pracovnice si velice rychle zvykla a vždy se těší na další setkání.
Nedávno nás dcera opět oslovila, zda bychom nemohli z důvodu spokojenosti poskytované služby rozšířit. Bohužel v současné době nemáme kapacitu, jelikož je lokalita špatně dostupná a služební vozidlo je na většinu
času již zamluveno jiným uživatelem. Ale budeme doufat, že se situace vyřeší a v nejbližší době budeme schopni služby rozšířit.

 

  

  Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

          Moravskoslezský kraj     

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy