CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 

 

 

 

 


Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2019Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2019Srovnání dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017-2019Srovnání dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky 2017-2019

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a s ohledem na možné šíření a ohrožení zdraví onemocněním Covid-19 je poskytování služby Charitního střediska Gabriel od 16. 3. 2020 až do odvolání přerušeno. Děkujeme za pochopení.


„Seniorský věk není handicap.“

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - aktivita Tvořivé rucePosláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.

CÍL

Charitní středisko Gabriel - aktivita Základy práce na PCCílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Keramická dílnaSAMOSTATNOST

  To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na pracovníky střediska. Uživatel je k samostatnosti a co největší soběstačnosti pracovníky neustále povzbuzován a motivován.

 • PARTNERSTVÍ

  Uživatel služby je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Cvičení pro senioryINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.Charitní středisko Gabriel - aktivita Konverzace v německém jazyce

Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PC
 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Kroužek angličtinydámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarné činnost - pletení, malování, batikování, keramika
 • přednášky a besedy
 • lekce cizích jazyků
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G


CHARITNÍ GALERIE GCharitní galerie G


Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 16.00 h.
Kontaktní osoba: Hana Papežová
tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz

Prezentace z uskutečněných výstav:

 

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

 

Živá paměťAktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Pozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.

Koordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)

Program Regionálního kontaktního centra: Program Regionálního kontaktního centra 11-12_2019.pdf

 

Příběh:
V Galerii G od roku 2007 již vystavovalo asi 120 různých osobností a proběhlo 72 ver nisáží. Umělecky založení senioři si tak splnili svůj sen a vystavili zde svá díla, jelikož nikdo není dost starý na to, aby si stanovil nový cíl.
Ostrava je plná zajímavých žen, které i v seniorském věku měly co nabídnout (malířky, fotografky, básnířky, tanečnice apod.). A to nás inspirovalo i v naší galerii, kdy vznikl v roce 2013 cyklus „neobyčejné ženy“ a umožnil prezentovat skvělá díla nadaným umělkyním. Jednou z nich je neobyčejná žena Naděžda Rokytová, scénáristka, choreografka a režisérku tanečního souboru Kotek v Ostravě, který v Galerii G pravidelně vystupuje, ale i sama tančí v Country souboru, který vede dobrovolnice Charity Ostrava – paní Dana B.. Tato aktivní seniorka rovněž navštěvuje lekce angličtiny v Charitním středisku Gabriel. Také stále dochází do malířského kurzu malíře Josefa Odrášky, který středisko pořádá a vystavuje své obrazy v rámci výstav kroužku. Paní Naděžda je ochotná vždy v čemkoliv pomoci, je obětavá a přátelská. Jsme rádi, že takové skvělé ženy žijí mezi námi.

Hana Papežová,
uživatelka služby a galeristka Galerie G

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih
     

Projekt „Aktivity Charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory“ podpořil Nadační fond Veolia.

Nadační fond Veolia - logo

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy