CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 

 

 

 

 


Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2017

Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

„Seniorský věk není handicap.“

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - aktivita Tvořivé rucePosláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.

CÍL

Charitní středisko Gabriel - aktivita Základy práce na PCCílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Keramická dílnaSAMOSTATNOST

  To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na pracovníky střediska. Uživatel je k samostatnosti a co největší soběstačnosti pracovníky neustále povzbuzován a motivován.

 • PARTNERSTVÍ

  Uživatel služby je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Cvičení pro senioryINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.Charitní středisko Gabriel - aktivita Konverzace v německém jazyce

Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PC
 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Kroužek angličtinydámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarné činnost - pletení, malování, batikování, keramika
 • přednášky a besedy
 • lekce cizích jazyků
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G


CHARITNÍ GALERIE GCharitní galerie G


Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 16.00 h.
Kontaktní osoba: Hana Papežová
tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz

Prezentace z uskutečněných výstav:

 

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

 

Živá paměťAktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Pozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.

Koordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)

Program Regionálního kontaktního centra:

Program Živá paměť 3-4/2019

 

Příběh:
V Galerii G od roku 2007 již vystavovalo asi 120 různých osobností a proběhlo 72 ver nisáží. Umělecky založení senioři si tak splnili svůj sen a vystavili zde svá díla, jelikož nikdo není dost starý na to, aby si stanovil nový cíl.
Ostrava je plná zajímavých žen, které i v seniorském věku měly co nabídnout (malířky, fotografky, básnířky, tanečnice apod.). A to nás inspirovalo i v naší galerii, kdy vznikl v roce 2013 cyklus „neobyčejné ženy“ a umožnil prezentovat skvělá díla nadaným umělkyním. Jednou z nich je neobyčejná žena Naděžda Rokytová, scénáristka, choreografka a režisérku tanečního souboru Kotek v Ostravě, který v Galerii G pravidelně vystupuje, ale i sama tančí v Country souboru, který vede dobrovolnice Charity Ostrava – paní Dana B.. Tato aktivní seniorka rovněž navštěvuje lekce angličtiny v Charitním středisku Gabriel. Také stále dochází do malířského kurzu malíře Josefa Odrášky, který středisko pořádá a vystavuje své obrazy v rámci výstav kroužku. Paní Naděžda je ochotná vždy v čemkoliv pomoci, je obětavá a přátelská. Jsme rádi, že takové skvělé ženy žijí mezi námi.

Hana Papežová,
uživatelka služby a galeristka Galerie G

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj

Společně-tvoříme-JIH     

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

7. 2. 2019, 10:30 — 30. 4. 2019, 17:00

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

25. 3. 2019, 11:42 — 30. 4. 2019, 18:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 4/2019

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy