CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

 Charitní dům sv. Václava

 

 

 
Žádost o přijetí do Charitního domu sv. Václava 
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava

Informace o zpracování osobních údajů - uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2017Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2017

Dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2018

 

„Chceme vytvářet nový domov pro lidi, kteří se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav
 nemohou o sebe postarat ve vlastním prostředí.“

 

Charitní dům sv. VáclavaPOSLÁNÍ

Posláním Charitního domova sv. Václava – domova pokojného stáří je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat pomoc a podporu seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby.

CÍLE

Charitní dům sv. Václava

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možnémíry samostatnosti a soběstačnosti. Dále vytvořit takové podmínky, kde budou respektovány jejich potřeby a požadavky, nezávislost a svobodné rozhodování a bude zajištěno bezpečí a klid při zachování soukromí, důstojnosti, lidských práv a svobod každého uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. VáclavaLidé, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku pravidelnou podporu či pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem. Jedná se o seniory od 65 let věku s bydlištěm ve městě Ostrava a přilehlém okolí.


ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • Charitní dům sv. Václavaubytování
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

ZÁSADY SLUŽBY

 • samostatnost
  to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním, to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;
 • partnerství
  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na uplatňování svých práv a na rovnocenný vztah. Základními kameny pro kvalitní a účelné poskytování charitních sociálních služeb jsou důvěra, respekt, spolupráce, empatie a autenticita;
 • individuální přístup
  poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;
 • zaměření na celek
  poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:
  • tělesná – bydlení, ochrana, stabilita a bezpečnost materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
  • sociální – podpora vztahů, kontakt se společenským prostředím;
 • princip křesťanských zásad
  na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

 

Příběh:
V červnu to už bude rok, co do Charitního domu sv. Václava přišla paní Andělka. Je praktikující katolička a pokud jí to zdravotní stav dovolil, pravidelně navštěvovala kostel v místě svého bývalého bydliště. Tam také získala informaci o existenci našeho charitního domu. Paní Andělka se dříve starala o manžela v plně invalidním důchodu Po jeho smrti podstoupila operaci páteře, pohybovala se na invalidním vozíku a asi 2 roky využívala pečovatelské služby za podpory svých blízkých. Následně paní Andělka požádala o pobyt v domově pokojného stáří. V našem pobytovém zařízení navštěvuje paní Andělka různé aktivity. Ráda chodívá na trénink paměti, cvičení a zúčastňuje se i kavárniček s občerstvením. Má ráda i jednorázové akce jako například maškarní bál, stavění a kácení máje, oslavu patrona sv. Václava. Její prioritou je však návštěva kapličky, kde tráví spoustu času. Těší nás, že uživatelům služby můžeme poskytovat uspokojení individuálních potřeb od fyzických, psychických, sociálních po duchovní a tím vytvářet podmínky pro plnohodnotné prožívání stáří. 

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj   Statutární město Havířov

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

30. 1. 2019, 10:06 — 28. 2. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 2/2019

7. 2. 2019, 10:30 — 30. 4. 2019, 17:00

Mezi realitou a fantazií - výstava - 7. 2. 2019

13. 2. 2019, 10:00 — 31. 3. 2019, 17:00

Přírodní scenérie - vernisáž fotografií - 13. 2. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy