Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021 probíhala v rámci Ostravy a okolí ve dnech 1. – 24. ledna 2021. Charita Ostrava se ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra zúčastnila této celorepublikové veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka

Vzhledem k epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazily a koleda se proto uskutečnila jen prostřednictvím stacionárně umístěných pokladniček a ve virtuálním prostoru.

Na webu Diecézní charity ostravsko-opavské můžete sledovat průběžný stav Tříkrálové sbírky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra (on-line koledování + úředně rozpečetěné pokladničky).

Z celkem 359 úředně zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021 bylo v Ostravě stacionárním umístěním využito 88 pokladniček a dalších 35 pokladniček v okolních městech a obcích. Tyto pokladničky byly pro dárce přístupné v období 1. - 24. 1. 2021 v provozních dobách úřadů, obchodů a dalších subjektů:

Výsledky stacionárních pokladniček TKS 2021 v obcích a městech - CH Ostrava, CH sv. Alexandra

Přehled umístění pokladniček Tříkrálové sbírky 2021

QR_platba_Charita Ostrava_TKS_2021
O příspěvky na níže uvedené záměry nadále žádáme dárce do „virtuální Tříkrálové pokladničky" přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013. Můžete přispět také na portálu www.trikralovasbirka.cz (zadáním specifikace: "OSTRAVA CH"; návod on-line darování). Příspěvek na sbírkové konto byl možný až do 30. 4. 2021. Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.
Dar můžete poslat i pomocí QR kódu z přímo z mobilního bankovnictví. Příspěvky shromážděné v Ostravě, okolních obcích a městech do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra. Do celonárodní Tříkrálové sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč (nebo 60,-, 90,- Kč), na pomoc potřebným jde 29, 59 nebo 89,- Kč) .
Výši příspěvku do Tříkrálové sbírky uskutečněného bankovním převodem si můžete uplatnit ke snížení daňového základu. Pro vystavení potvrzení o daru vyplňte formulář: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/zadost-o-potvrzeni-o-daru/ a do poznámky uveďte VS: 77708013.

TKS koncert 10. 1. 2021
Tradiční brněnský Tříkrálový koncert byl odvysílán 10. 1. 2021 v přímém přenosu od 18 h na programu ČT1 a je dostupný v záznamu v archivu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13801679903-trikralovy-koncert-2021/32129838008. Vystoupili: Alena Antalová, Leona Machálková, Michal Hrůza s kapelou, Pokáč a další.
Všem lidem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojí, velice děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021 - Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2021 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto záměry (projekty) schválené Tříkrálovou komisí:

  1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (200 000 Kč)
  2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (50 000 Kč)
  3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (200 000 Kč)
  5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (30 000 Kč)
  6. Dofinancování rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre 
    (183 334 Kč)  - nový záměr (bude předložen ke schválení Tříkrálové komisi)
  7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)
  8. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (148 333 Kč, Charita sv. Alexandra)

Tříkrálová sbírka 2021                                                               100%      1 371 795,- Kč 
           z toho on-line pokladnička                                                               558 069,- Kč     
           z toho stacionární úředně zapečetěné pokladničky                 813 726,- Kč     
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                                   65%         891 667,-  Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské                         15%          205 769,- Kč
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR                         10%         137 180,- Kč
Sekretariát Charity ČR                                                                   5%           68 590,- Kč
Režie Tříkrálové sbírky                                                                   5%           68 590,- Kč
 

Na webu Diecézní charity ostravsko-opavské můžete sledovat průběžný stav on-line pokladničky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra, kde postupně přibudou prostředky z úředně rozpečetěných pokladniček.

Ke stažení:
Výsledky stacionárních pokladniček TKS 2021 v obcích a městech - CH Ostrava, CH sv. Alexandra

Všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do realizace Tříkrálové sbírky 2021 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Bc. Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz