Tříkrálová sbírka 2018

V období 1. - 14. 1. 2018 vyšli do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po osmnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2018 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

  1. Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 274 947 Kč
  2. Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre - 300 000 Kč
  3. Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity Ostrava – 60 000 Kč
  4. Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - pořízení průmyslové pračky - 200 000 Kč
  5. Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním středisku M. Magone – rekonstrukce rozvodů vody a elektřiny - 290 000 Kč
  6. Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 238 626 Kč

    S ohledem na vyšší výnos Tříkrálové sbírky 2018 než bylo plánováno, předpokládáme využití této částky navíc pro navýšení některého ze schválených záměrů.

Tříkrálová sbírka 2018 100% 2 097 804 Kč
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                                       65%            1 363 573 Kč 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské                             15%             314 671 Kč 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR                             10%             209 780 Kč 
Sekretariát Charity ČR                                                                       5%              104 890 Kč 
Režie Tříkrálové sbírky                                                                       5%              104 890 Kč 
Celorepublikové DMS - Charitu Ostrava a sv. Alexandra                             43 436 Kč

Ke stažení:
Výsledky TKS 2018 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

V neděli 7. ledna 2018 byl od 18:00 h na ČT 1 odvysílán - Tříkrálový koncert 2018

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojí do realizace Tříkrálové sbírky 2018 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz