Tříkrálová sbírka 2015

V období 1. - 14. 1. 2015 vyšli opět do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečnila po patnácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Sbírku doprovodil Tříkrálový koncert, který se uskutečnil 4. ledna 2015 od 18.00 h v Městském divadle v Brně a ČT 1 jej vysílala v přímém přenosu. Koncert můžete shlédnout ve webovém archivu ČT.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2015 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto projekty:

1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa - 90 000 Kč
2. Podpora seniorů v pečovatelské službě Matky Terezy - 19 312 Kč
3. Podpora lidí bez domova v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka 30 000 Kč
4. Podpora matek s dětmi v tísni v azylovém domě sv. Zdislavy - 40 000 Kč
5. Podpora seniorů a lidí bez domova - nákup materiálu pro aktivizační terapie - 15 000 Kč
6. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v azylovém domě a noclehárně sv. Františka - 10 000 Kč
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava - 20 000 Kč
8. Přímá hmotná hum. pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov - 25 000 Kč
9. Přímá hmotná hum. pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprah. denním centru sv. Benedikta Labre - 15 000 Kč
10. Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy - 15 000 Kč
11. Dofinancování rekonstrukce prostor pro sociální rehabilitaci lidí ohrožených sociálním vyloučením v charitním středisku sv. Lucie-startovací byty - 519 399 Kč
12. Pořízení vybavení startovacích bytů pro lidi bez domova v charitním středisku sv. Lucie - 20 000 Kč
13. Rozvoj chráněných dílen Charity sv. Alexandra - 100 000 Kč
14. Podpora chráněného bydlení Charity sv. Alexandra - 44 479 Kč

Tříkrálová sbírka 2015                                                  100%        1 455 769 Kč 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                      65%         946 250 Kč 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské            15%          218 366 Kč 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR            10%          145 577 Kč 
Sekretariát Charity ČR                                                      5%           72 788 Kč 
Režie Tříkrálové sbírky                                                      5%           72 788 Kč

Ke stažení:
Výsledky TKS 2015 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Vedoucí skupinky koledníků je osoba starší 15 let. Vedoucí skupinky je držitelem Průkazky jež je formou plné moci, kterou pořadatel sbírky - Charita Česká republika - zplnomocňuje k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Válcovité kasičky jsou úředně zapečetěné, opatřené logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je povinen se během koledování na požádání dárce či osoby oprávněné kontrolovat provádění sbírky (policie, pověřený pracovník městského či obecního úřadu, magistrátu) prokázat průkazkou a platným občanským průkazem. Průkazka je platná pouze s platným občanským průkazem.
Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

Fotogalerie Tříkrálové sbírky 2015:
Tříkrálová sbírka 2015 - Charita Ostrava
Tříkrálový koncert 2015 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2015 velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Veronika Curylová, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: veronika.curylova@charita.cz, https://ostrava.caritas.cz/
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, tel./fax: 596 237 831, 731 625 839, info@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz