Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 6. ledna 2013 od 18.00 h v Městském divadle v Brně a bude ho vysílat v přímém přenosu ČT 1. V programu moderovaném Martinou Kociánovou a Janem Čenským vystoupí Jana Kirschner, Čechomor, Charlie Straight, Lenka Filipová a další.Tříkrálový koncert 2013
Tříkrálová sbírka 2013 bude probíhat ve dnech 2. – 15. ledna 2013. Charita Ostrava se této akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra se sídlem v Ostravě-Kunčičkách. Koledování v Novém Jičíně, kde Charita Ostrava provozuje od počátku roku 2012 Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům bude v roce 2013 organizovat Charita Nový Jičín.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2013 plánuje Charita Ostrava použít pro tyto projekty:
 
 
1. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – Mobilní hospic a ošetřovatelská služba Charity Ostrava
2. Podpora lidí bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
3. Podpora lidí v nouzi v Poradně Charity Ostrava
4. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
5. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava
6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
8. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy
9. Pořízení budovy jako centra pro sociální péči, sociální prevenci a koordinaci dobrovolníků
10. Rozvoj chráněných dílen (Charita sv. Alexandra)
11. Podpora chráněného bydlení (Charita sv. Alexandra)
 
Tříkrálová sbírka 2013
100%
1 342 794 Kč
 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra
65%
872 816 Kč
 
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
15%
201 419 Kč
 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR
10%
134 279 Kč
 
Sekretariát Charity ČR
5%
67 140 Kč
 
Režie Tříkrálové sbírky
5%
67 140
 
Další částku 150 000 Kč využije Charita Ostrava na podporu lidí bez domova v azylovém domě bl. Matky Terezy, který provozuje v Novém Jičíně. Částka bude na základě spolupráce poskytnuta Charitou Nový Jičín, která Tříkrálovou sbírku 2013 organizovala na Novojičínsku.
 
Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.
 
Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 u České spořitelny.
Pro splnění našich projektů, jež pomáhají odkázaným lidem v nouzi hledáme různé finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2013 velice děkujeme!

Kontakty: Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Ing. Marie Janková, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: marie.jankova@charitascz, www.ostrava.charita.cz

Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz
 
TKS 2012TKS 2012TKS 2012TKS 2012
Tři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové - 2009            
 
Související články:
TKS 2012: 

TKS 2010:
Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová štědrost Ostravanů podpoří lidi v nouzi
Po roce vyjdou koledníci i na Severní Moravě

TKS 2009:
Tři králové přináší do Ostravy pokoj a požehnání 2009
 
 

TKS 2008:
Tři králové přinesli do Ostravy pokoj a milión potřebným
Tři králové přináší do Ostravy pokoj a požehnání 2008
Tříkrálová sbírka 2008
Rozdělení výtěžku TKS 2008=>

TKS 2007:
Tříkrálové koledování přineslo více než milión korun (2007)
Tříkrálová sbírka 2007

TKS 2006:
Tříkrálová sbírka 2006

 
ZA VAŠE DARY DĚKUJEME!
Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst dar ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 10 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 5 % z již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Dar snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika darů za rok. Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru.