Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.Tříkrálová sbírka

Sbírku doprovodil také Tříkrálový koncert, který v neděli 8. ledna 2012 od 18.00 h v přímém přenosu odvysílala ČT 1. 

Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2012 velice děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2012 bude proběhla ve dnech 1. – 14. ledna 2012. Charita Ostrava se této krásné akce zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. Koledování jsme koordinovali také v Novém Jičíně, kde Charita Ostrava provozuje od počátku roku 2012 Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům. Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2012 plánujeme  použít pro tyto projekty:
 
 
1. Podpora osob bez přístřeší v azylovém domě sv. Zdislavy pro matky s dětmi - vybudování vstupní brány
2. Podpora lidí v závěrečném stádiu života – Mobilní hospicová jednotka
3. Podpora seniorů - Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza
4. Podpora osob bez přístřeší v charitním nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
5. Pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava
6. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebami v Charitním domě Salvator Krnov
7. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížné životní situaci v Poradně Charity Ostrava
8. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v charitním azylovém domě a noclehárně sv. Františka
9. Přímá hmotná humanitární pomoc lidem bez přístřeší v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre
10. Pořízení objektu pro zajištění dobrovolnických aktivit, vzdělávání a manažerského zázemí Charity Ostrava
11. Přímá hmotná humanitární pomoc osobám bez přístřeší v azylovém charitním domě blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně
12. Podpora osob bez přístřeší v azylovém charitním domě blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně
13. Rozvoj chráněných dílen (Charita sv. Alexandra)
14. Rozvoj chráněného bydlení a podpora sociálních služeb (Charita sv. Alexandra)
 
 

Rozdělení výtěžku TKS 2012:
Tříkrálová sbírka 2012                                                 100%      1 306 343 Kč 
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra                     65%        849 123 Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské           15%        195 952 Kč 
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR           10%        130 634 Kč 
Sekretariát Charity ČR                                                     5%         65 317 Kč 
Režie tříkrálové sbírky                                                     5%         65 317 Kč

Rozdělení výtěžku TKS 2012 - Nový Jičín:
Tříkrálová sbírka 2012                                                  100%     221 110 Kč
Záměry Charitního domu bl. Matky Terezy                65%      143 722 Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské            15%       33 167 Kč
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR            10%       22 111 Kč
Sekretariát Charity ČR                                                     5%         11 055 Kč
Režie tříkrálové sbírky                                                      5%         11 055 Kč


Ke stažení:
 

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u České spořitelny.
Pro splnění našich projektů, jež pomáhají odkázaným lidem v nouzi hledáme různé finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.
 
Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2012 předem děkujeme!

Kontakty: Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Bc. Marie Janková, tel./fax: 596 787 011, 733 676 692, e-mail: marie.jankova@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz
 

TKS 2012TKS 2012TKS 2012TKS 2012

TKS 2012TKS 2012TKS 2012TKS 2012

TKS 2012TKS 2012TKS 2012TKS 2012
            
Související články:
TKS 2012:
Tříkrálová sbírka 2012
Ostravané podpořili Tříkrálovou sbírku - DĚKUJEME!
Tři králové přinášejí Ostravanům radostnou zvěst Vánoc


TKS 2011:
Tříkrálová sbírka 2011
Po novém roce vyjdou po jedenácté koledníci
Tři králové přinášejí pokoj Ostravanům

TKS 2010:
Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová štědrost Ostravanů podpoří lidi v nouzi
Po roce vyjdou koledníci i na Severní Moravě

TKS 2009:
Tříkrálová sbírka 2009
Ostravané přijali Tři krále a darovali milión pro lidi v nouzi
Tři králové přináší do Ostravy pokoj a požehnání 2009

TKS 2008:
Tři králové přinesli do Ostravy pokoj a milión potřebným
Tři králové přináší do Ostravy pokoj a požehnání 2008
Tříkrálová sbírka 2008

TKS 2007:
Tříkrálové koledování přineslo více než milión korun (2007)

Ke stažení:
TKS 2009:

1. výsledky TKS ve farnostech 2009 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

TKS 2008:
2. Rozdělení výtěžku TKS 2008=>
3. výsledky TKS 2008 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra, DCH Brušperk
4. výsledky TKS 2008 - ostravsko-opavská diecéze

TKS 2007:
5. výsledky TKS 2007 - ostravsko-opavská diecéze
6. výsledky TKS 2001-2008 - Česká republika
Tříkrálová sbírka v minulých letech:
Tříkrálová sbírka 2007
Tříkrálová sbírka 2006
 
  
ZA VAŠE DARY DĚKUJEME!
Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst dar ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 10 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 5 % z již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Dar snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika darů za rok. Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru.