CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

 Charitní středisko Michala Magone

 

V období 1. 7. – 31. 8. 2021 je provozní doba poskytování služby Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na 10:00 – 14:00 h. Děkujeme za pochopení.
Další aktivity:
19. - 23. 7. 2021 – Příměstská aktivka, 15. - 22. 8. 2021 – Pobytová aktivka, + jednorázové jednodenní akce a aktivity.

 

„Dítě je jako rostlina. Můžeme mu připravit půdu, kypřit, zalévat,
ale musíme mu poskytnout dostatek svobody k růstu.“
Jiří Hořínek

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Michala MagonePosláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

CÍLE

Cílem poskytovaných služeb je pomoc a podpora při získávání a rozvoji sociálních dovedností dětí a mládeže, aby byli schopni pro provedení pozitivní změny ve svém životě.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko Michala MagoneCílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku od 6 do 18 let z Ostravy – Dubiny a okolí.

ZÁSADY

( … v srdci, na stole, na zdi … )

 • preventivní systém Don Boska - ROZUM - LASKAVOST - DUCHOVNÍ ROZMĚR
 • individuální přístup
 • pedagogický optimismus
 • Charitní středisko Michala Magoneúcta k člověku jako k jedinečné bytosti
 • rovnost – stejný přístup
 • dobrovolnost
 • nízkoprahovost (bez evidence, volný přístup, svobodný výběr aktivit ….)
 • dostupnost
 • týmová práce
 • mlčenlivost
 • neudržování klienta ve službě

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli poskytované služby. Jsou stanoveny v Etickém kodexu, Stanovách, všeobecných a interních pravidlech služby i jiných organizačních opatřeních Charity Ostrava.

CO DĚLÁME

Charitní středisko Michala MagonePrincip služeb spočívá v motivaci mladých lidí k práci, ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským hodnotám. Poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • společenská setkání a zájmové činnosti formou práce (clubwork, streetwork)
 • výchovně-vzdělávací činnosti (přednášky, besedy, doučování)
 • prázdninové a víkendové akce
 • nouzové pohotovostní ubytování pro děti a mládež v krizové situaci

Všechny služby a aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Charitní středisko Michala Magone na Facebooku:Facebook - logo

Ke stažení:

Provozní doba v Charitním středisku Michala Magone
Popis aktivit a veřejný závazek služby
Pravidla v Charitním středisku Michala Magone
Nízkoprahovost dle MPSV ČR
Nízkoprahovost NZDM
Náměty a stížnosti
Historie střediska
Kdo to byl Michal Magone
Příklad dobré praxe - Nejdřív najdu sebe, potom poznám Tebe! (projekt Charitního střediska Michala Magone je prezentován na str. 15)

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih    

Příběh:
Sáře je třináct a se svou o 6 let mladší sestrou Sofií jsou ve střídavé péči. Sára sestru často hlídává a nedávno ji dovedla do střediska, protože již splňovala podmínku věku, mohla se stát našim klientem. Všimla jsem si, že je Sára podrážděná a své sestře nadává a ponižuje ji. Poslala jsem Sofii za kolegy a povídala si o tom se Sárou, která se svěřila, že už má péče o sestru dost, protože se rodiče ji bojí pouštět samotnou ven, proto s ní musí neustále někam chodit a ona má své zájmy. Hledali jsme společně řešení a navrhla jsem, aby se po příchodu do střediska rozdělily a každá dělala aktivitu podle sebe. Domluvily jsme se na tom i se Sofií, při jedné ze stolních her se k nám Sára spontánně přidala. Po nějaké době dorazila do střediska Sofie sama, s maminkou se domluvily, že díky tomu, že bydlí nedaleko, může přijít občas sama a sestra má volné odpoledne. Sofie si u nás našla kamarády, kteří ji v případě nutnosti doprovázejí domů. Sára zjistila, že je její sestra už částečně 
soběstačná, nemusí ji stále hlídat a jejich vztah se zlepšil.

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy