CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

 Charitní středisko Michala Magone

 

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a prevenci šíření onemocnění Covid-19 je služba od 14. 10. 2020 do odvolání poskytována distanční formou. Klienti služby nás mohou kontaktovat na tel.: 731 694 392 nebo prostřednictvím facebookovém profilu střediska - Klub Magone. Děkujeme za pochopení.

 

„Dítě je jako rostlina. Můžeme mu připravit půdu, kypřit, zalévat,
ale musíme mu poskytnout dostatek svobody k růstu.“
Jiří Hořínek

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Michala MagonePosláním Charitního střediska Michala Magone – nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě je motivovat a podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu přístupu při řešení obtížných situací. Vytvářením bezpečného prostoru pro poradenství a zábavu jim umožňujeme objevit hodnotnější prožívání jejich běžného života.

CÍLE

Cílem poskytovaných služeb je pomoc a podpora při získávání a rozvoji sociálních dovedností dětí a mládeže, aby byli schopni pro provedení pozitivní změny ve svém životě.

OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB - CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko Michala MagoneCílovou skupinou jsou děti a mládež v nepříznivé sociální situaci ve věku od 6 do 18 let z Ostravy – Dubiny a okolí.

ZÁSADY

( … v srdci, na stole, na zdi … )

 • preventivní systém Don Boska - ROZUM - LASKAVOST - DUCHOVNÍ ROZMĚR
 • individuální přístup
 • pedagogický optimismus
 • Charitní středisko Michala Magoneúcta k člověku jako k jedinečné bytosti
 • rovnost – stejný přístup
 • dobrovolnost
 • nízkoprahovost (bez evidence, volný přístup, svobodný výběr aktivit ….)
 • dostupnost
 • týmová práce
 • mlčenlivost
 • neudržování klienta ve službě

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při práci s uživateli poskytované služby. Jsou stanoveny v Etickém kodexu, Stanovách, všeobecných a interních pravidlech služby i jiných organizačních opatřeních Charity Ostrava.

CO DĚLÁME

Charitní středisko Michala MagonePrincip služeb spočívá v motivaci mladých lidí k práci, ve využití jejich tvůrčích schopností, pocitu účasti na vlastním díle a motivaci k pozitivním lidským hodnotám. Poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • společenská setkání a zájmové činnosti formou práce (clubwork, streetwork)
 • výchovně-vzdělávací činnosti (přednášky, besedy, doučování)
 • prázdninové a víkendové akce
 • nouzové pohotovostní ubytování pro děti a mládež v krizové situaci

Všechny služby a aktivity jsou poskytovány bezplatně.

Charitní středisko Michala Magone na Facebooku:Facebook - logo

Ke stažení:

Provozní doba v Charitním středisku Michala Magone
Popis aktivit a veřejný závazek služby
Pravidla v Charitním středisku Michala Magone
Nízkoprahovost dle MPSV ČR
Nízkoprahovost NZDM
Náměty a stížnosti
Historie střediska
Kdo to byl Michal Magone
Příklad dobré praxe - Nejdřív najdu sebe, potom poznám Tebe! (projekt Charitního střediska Michala Magone je prezentován na str. 15)

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih    

Příběh:
Petr chodí do Charitního střediska Michala Magone už delší dobu. Vzhledem k tomu, že je ze čtyř sourozenců, doma na něj nikdo neměl čas. Nikdo si s ním nepovídal, nezajímal se o jeho problémy a starosti. Hlídali jej jeho
starší sourozenci. Byl taková malá „záškvara“, chtěl, co měli ostatní, někdy si to i bez dovolení vzal a poté vyhrožoval svými staršími sourozenci, kteří k nám také docházeli. Vždy vymyslel nějakou lumpárnu, někdy i zlomyslnost, měl i dlouhodobé zákazy. Po nějakém čase, kdy starší sourozenci odrostli a odstěhovali se, chvíli
chodil do střediska sám za kamarády. Stále více se otevíral, rozpovídal se o situaci doma, začal se zúčastňovat také výletů, turnajů a jiných akcí. Při těchto příležitostech jsme se snažili s ním mluvit o jeho problematickém
chování, jaké má následky pro něj samotného i pro ostatní. Když Péťa začal na středisko chodit se svou mladší sestrou, viděla jsem u něj obrovskou proměnu. Najednou už to nebyl ten malý rošťák, ale šikovný kluk, který pomáhá mladším klientům. Sám řekl, že vyrostl a hlavně, teď je on ten starší a zodpovědný „velký brácha“, teď on musí chodit ven s mladším sourozencem, starat se o něj. Jeho sestra u nás může kreslit a tvořit, zatímco on může zajít do hudebny a zahrát si na klávesy. Máme radost z toho, že podpora a individuální práce přináší u klientů zřetelné pozitivní změny v rozvoji jejich osobnosti a prožívání života.

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy