CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - krizová pomoc

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

 Charitní středisko Michala Magone 

 

 

 

 

 

 

 Provoz a ochranná opatření ve službě Charitní středisko Michala Magone:
Ochranná opatření pro provoz služby
Podrobnosti na tel.: 732 632 318 nebo na facebookovém profilu střediska - Klub Magone. Děkujeme za pochopení.

 

„Děti a mládež jsou to nejcennější, co lidstvo má. Veškerá námaha, která
se vynaloží v práci pro ty nejpotřebnější, není marná, i když výsledek se neprojeví ihned. Mladí nás zlobí, provokují, abychom jim mohli dokázat, jak je máme rádi.“
P. Jiří Reinsberg

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Michala MagonePosláním Charitního střediska Michala Magone – krizové pomocí v Ostravě – Dubině je poskytnutí nezbytné individuální pomoci a podpory lidem, především rodinám s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.

CÍL

Cílem služby krizové pomoci je stabilizace klienta a jeho podpora, aby získal odvahu, schopnosti, sílu, chuť řešit svou obtížnou životní situaci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří převážně rodiny s dětmi z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a splňují podmínky:

  • jsou fyzicky soběstační
  • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace
  • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla charitního střediska

ZÁSADY SLUŽBY

  • samostatnost
  • individuální přístup
  • rovnost
  • týmová práce
  • neudržování klienta ve službě
  • princip křesťanských zásad  


Příběh:

Paní Šárka je samoživitelka a žije s 3 letým synem Adámkem. Ještě před začátkem koronavirové pandemie 2020 se rozhodla z naspořených peněz pro drobnou rekonstrukci v pronajatém bytě a odešla na tuto dobu bydlet na ubytovnu. Do toho však přišla pandemie. Obratem přišla o práci s ohledem na uzavření podniku, kde pracovala na částečný úvazek a neměla prostředky na placení ubytovny. Zároveň její nájemní byt zůstal zakonzervovaný uprostřed rekonstrukce, takže neměla z ubytovny kam jít. Charita Ostrava paní Šárku i s Adámkem přijala do pobytové služby Krizová pomoc, kterou s ohledem na současnou situaci poskytujeme na delší dobu než obvyklých 7 dní, protože klienti za nouzového stavu neměli možnost za tak krátkou dobu svoji situaci vyřešit. Své i synovy základní potřeby zajišťovala ze skromných úspor, ale to bylo možné jen dočasně s ohledem na to, že byla paní Šárka bez příjmu a vůbec nevěděla, kdy se firma vrátí dokončit započaté práce a ona se bude moci vrátit do opraveného bytu. Společně s klientkou jsme požádali o pomoc z veřejné „Sbírky pro Česko“ Charity Česká republika. Pomoc ze sbírky byla přiznána a částka ulehčila paní Šárce se synem nový start. 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih     Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih
    

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy