CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - krizová pomoc

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

 Charitní středisko Michala Magone 

 

 

 

 

 

 

 Provoz a ochranná opatření ve službě Charitní středisko Michala Magone:
Ochranná opatření pro provoz služby
Podrobnosti na tel.: 732 632 318 nebo na facebookovém profilu střediska - Klub Magone. Děkujeme za pochopení.

 

„Děti a mládež jsou to nejcennější, co lidstvo má. Veškerá námaha, která
se vynaloží v práci pro ty nejpotřebnější, není marná, i když výsledek se neprojeví ihned. Mladí nás zlobí, provokují, abychom jim mohli dokázat, jak je máme rádi.“
P. Jiří Reinsberg

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Michala MagonePosláním Charitního střediska Michala Magone – krizové pomocí v Ostravě – Dubině je poskytnutí nezbytné individuální pomoci a podpory lidem, především rodinám s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.

CÍL

Cílem služby krizové pomoci je stabilizace klienta a jeho podpora, aby získal odvahu, schopnosti, sílu, chuť řešit svou obtížnou životní situaci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří převážně rodiny s dětmi z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a splňují podmínky:

  • jsou fyzicky soběstační
  • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace
  • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla charitního střediska

ZÁSADY SLUŽBY

  • samostatnost
  • individuální přístup
  • rovnost
  • týmová práce
  • neudržování klienta ve službě
  • princip křesťanských zásad  


Příběh:

Pobytovou sociální službu Krizová pomoc využila paní Dáša se svými 3 dětmi. Během okamžiku se dostali do nezáviděníhodné situace. V domě, kde bydleli, vybuchl plynový kotel. Výbuch byl tak silný, že porušil technický stav domu. Byt se stal neobyvatelný a ihned ho museli opustit. Útočiště našli u nás. Protože si nestačili vzít své věci, byla jim poskytnuta i materiální a potravinová pomoc. Paní Dáša intenzivně spolupracovala s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i pracovníky našeho střediska, využila také možnosti odborné psychické pomoci a podpory Krizového centra Ostrava. Aktivně vyhledávala přes internet možnosti vhodného bydlení. Velkou překážkou byl však věk jejího dítěte, který neumožňoval ubytování v azylovém domě. Na doporučení OSPOD jim ale bylo prodlouženo období poskytování sociální služby na nezbytně nutnou dobu. Paní Dáši se i přes prožití obtížné životní události a objektivní překážky podařilo v poměrně krátké době s pomocí naší sociální služby najít vhodný byt a přestěhovat se do něj.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih     Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih
    

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

22. 4. 2021, 14:00 — 22. 4. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 4. 2021

24. 4. 2021, 08:00 — 24. 4. 2021, 18:00

Sbírka potravin - 24. 4. 2021

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy