CHARITNÍ STŘEDISKO MICHALA MAGONE - krizová pomoc

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Dubina

 Charitní středisko Michala Magone 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdninový provoz a ochranná opatření ve službě Charitní středisko Michala Magone:
Ochranná opatření pro provoz služby
Podrobnosti na tel.: 732 632 318 nebo na facebookovém profilu střediska - Klub Magone. Děkujeme za pochopení.

 

„Děti a mládež jsou to nejcennější, co lidstvo má. Veškerá námaha, která
se vynaloží v práci pro ty nejpotřebnější, není marná, i když výsledek se neprojeví ihned. Mladí nás zlobí, provokují, abychom jim mohli dokázat, jak je máme rádi.“
P. Jiří Reinsberg

POSLÁNÍ

Charitní středisko Michala MagonePosláním Charitního střediska Michala Magone – krizové pomocí v Ostravě – Dubině je poskytnutí nezbytné individuální pomoci a podpory lidem, především rodinám s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.

CÍL

Cílem služby krizové pomoci je stabilizace klienta a jeho podpora, aby získal odvahu, schopnosti, sílu, chuť řešit svou obtížnou životní situaci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří převážně rodiny s dětmi z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a splňují podmínky:

  • jsou fyzicky soběstační
  • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace
  • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla charitního střediska

ZÁSADY SLUŽBY

  • samostatnost
  • individuální přístup
  • rovnost
  • týmová práce
  • neudržování klienta ve službě
  • princip křesťanských zásad  


Příběh:

Pobytovou sociální službu Krizová pomoc využila paní Dáša se svými 3 dětmi. Během okamžiku se dostali do nezáviděníhodné situace. V domě, kde bydleli, vybuchl plynový kotel. Výbuch byl tak silný, že porušil technický stav domu. Byt se stal neobyvatelný a ihned ho museli opustit. Útočiště našli u nás. Protože si nestačili vzít své věci, byla jim poskytnuta i materiální a potravinová pomoc. Paní Dáša intenzivně spolupracovala s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i pracovníky našeho střediska, využila také možnosti odborné psychické pomoci a podpory Krizového centra Ostrava. Aktivně vyhledávala přes internet možnosti vhodného bydlení. Velkou překážkou byl však věk jejího dítěte, který neumožňoval ubytování v azylovém domě. Na doporučení OSPOD jim ale bylo prodlouženo období poskytování sociální služby na nezbytně nutnou dobu. Paní Dáši se i přes prožití obtížné životní události a objektivní překážky podařilo v poměrně krátké době s pomocí naší sociální služby najít vhodný byt a přestěhovat se do něj.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, 
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih     Moravskoslezský kraj

Společně tvoříme Jih
    

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy