RADA CHARITY OSTRAVA

Rada Charity Ostrava je poradním orgánem ředitele organizace v otázkách koncepce vedení a rozvoje organizace. Pomáhá řediteli nalézat řešení konkrétních problémových situací a její členové v oblastech své činnosti prezentují organizaci na veřejnosti.
 
ČLENOVÉ RADY:
MUDr. Zdeněk Novotný
P. Jan Plaček
Ing. Eva Porubová
 
 
Metodickou a kontrolní funkci v činnosti Charity Ostrava plní Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž ředitel jmenuje ředitele Charity Ostrava na funkční období 4 let. Základním dokumentem pro činnost diecézní charity, oblastních a farních charit jsou Stanovy DCHOO.

Ke stažení:

AdbeRdr80_cs_CZ.exe            
Pro čtení a tisk žádosti musí být PC vybaveno softwarem Adobe Reader.
 
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy