PROFIL CHARITY OSTRAVA


ZŘÍZENÍ A REGISTRACE

Charita Ostrava byla ustanovena 26. 1. 1991 arcibiskupem olomouckým jako účelové zařízení římskokatolické církve. Od druhé poloviny roku 1996, po vzniku ostravsko-opavské diecéze, byla práva a povinnosti zřizovatele naší organizace převedena z Arcibiskupství olomouckého na Biskupství ostravsko-opavské a stala se složkou Diecézní charity ostravsko-opavské se samostatnou právní subjektivitou.

Právní forma: evidovaná právnická osoba
Registrační číslo: 8/1-08-718/1996 u Ministerstva kultury ČR

POSLÁNÍ

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.

FILOZOFIE

Filozofie Charity Ostrava, církevní organizace zřízené Biskupstvím ostravsko-opavským, působící na Ostravsku v oblasti sociální a zdravotní pomoci, vychází z křesťanského chápání světa a člověka jako neopakovatelné bytosti se svou důstojností vyjádřeného v bibli např. podobenstvím o milosrdném samaritánovi.

CÍL

Cílem Charity Ostrava je zabezpečování kvalifikované a komplexní pomoci lidem po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní, pokud možno s důrazem na aktivizaci osob, ke kterým pomoc směřuje. Vzhledem k tomu, že naše aktivity nelze zabezpečovat bez spolupráce s městskými, krajskými, státními i nestátními institucemi, působíme pouze v oblastech, kde je o naše služby zájem. Samozřejmostí je poskytování profesionální pomoci s maximálním úsilím a osobní lidský přístup k lidem, jimž pomáháme, akceptování důstojnosti každého člověka bez ohledu na jeho momentální stav či sociální situaci.

CÍLOVÉ SKUPINY

senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.

REGISTRACE SLUŽEB

Registrace sociálních služeb Charity Ostrava

Charitou Ostrava poskytované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (18 služeb) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů sociálních služeb nebo Registr na webu MPSV).

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).

 

Charita Ostrava na pracovišti držitelem akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  a  certifikovaného kurzu "Hospicová péče" pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025.

Ve své činnosti provozuje Charita Ostrava tři komplexní programy péče:

A) Komplexní program pomoci částečně či úplně imobilním seniorům (služby sociální péče) zahrnuje:
B) Komplexní program pomoci lidem v krizových situacích (služby sociální prevence) zahrnuje:
C) Komplexní program pomoci lidem v terminálním stádiu života a dlouhodobě nemocným lidem (služby zdravotní péče) zahrnuje:

Aktivitou, která prostupuje činností všech charitních středisek je Dobrovolnické hospicové centrum a Dobrovolnické centrum.

 

ČLENSTVÍ CHARITY OSTRAVA

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy